ULLERN: Bydelen har satt av 1 million kroner til ulike kultur- og idrettstiltak, leie av idrettsanlegg/hall og tiltak for å fremme frivillige tiltak i budsjettet for 2022 i regi av lag og foreninger. Det kom inn søknader til hele 58 tiltak fordelt på 35 søkere. Det er ny rekord i antall søknader. Samlet ble det søkt om 3 376 719 kroner. Det tilsier at mange må forvente at tilskudd blir mindre enn det er søkt for.

Tildeling som beskrives under, er basert på innstillingen til bydelsutvalgets kultur- og oppvekstkomité. I og med at den er enstemmig, så er det grunn til å tro at det endelige vedtaket i bydelsutvalget torsdag 12. mai vil følge innstillingen.

Tildelt 100 000 kroner

Årets første «vinner» ble Furulund sameie, som søkte om 200 000 kroner til støtte for oppgradering av ballplassen for barn og unge i området rett overfor Skogbrynet 5. Prosjektet er blir tilgodesett med 100 000 kroner. Det er Bydel Ullern som forvalter tomten hvor ballplassen ligger.

Sameiet som representerer Skogbrynet 3-25 har planene klare for ballplassen, som er budsjettert til 1,1 millioner kroner. Ballplassen skal være et flerbruksanlegg. Ved siden av at sameiet selv betaler for en del av prosjektet, har de søknader inne for økonomisk støtte hos flere organisasjoner.

Den andre «vinneren» er Kirkenær ballettskole som får 100 000 kroner til dekning av leie av lokaler. Ballettskolen søkte om 300 000 kroner. I tillegg fikk ballettskolen 25 000 i støtte til gjennomføring av julekonsert og turne.

Betydelig støtte

Det er flere søkere som får betydelig støtte gjennom bydelen.

Njård håndball får 85 000 kroner i støtte som kan fordeles på en rekke aktiviteter.

Oslo kajakklubb får til sammen 72 000 kroner, også fordelt på en rekke formål i klubbens drift.

Lilleaker skoles musikkorps blir tilgodesett med 70 000 kroner. Dette skal dekke mange sider av korpsets aktiviteter.

Ullern basket skal blant annet arrangere kostnadsfri aktivitetsskole i uke 27-30. Klubben får 65 000 kroner.

Ulern menighet blir tildelt 50 000 kroner, som blant annet skal gå til gjennomføring av konsert.

Heming orientering i nabobydelen skal gjennomføre stolpejakten i Bydel Ullern. Stolpejakten har vært en stor suksess i Bydel Vestre Aker. Klubben blir tildelt 40 000 kroner.

Se alle lag og organisasjoner som blir tildelt stor og små summer med begrunnelse gjennom å følge denne linken.

Følg Akersposten på Facebook