ULLERN (Avisa Oslo): – Jeg er bekymret over historiene vi har fått høre den siste tiden. Slik vi har fått høre historiene gjennom media den siste tiden skal det ikke være. Når feil oppstår må vi rette feilene også må vi gjøre hva vi kan for å unngå at det skjer igjen.

Det sier helsebyråd, Robert Steen, i Helse- og sosialutvalgets årets første møte.

Det var Akersposten som skrev de første sakene om Ullern helsehus i 2022, først i mars, så i september.

Senere på høsten skrev Avisa Oslo om Frode som etter et to ukers opphold på Ullern helsehus ifølge kona si verken var blitt dusjet eller skiftet, i tillegg til å ha blitt frastjålet klokken sin.

Siden den gang har en rekke andre pasienter, pårørende og ansatte stått frem med sine rystende historier. Helsebyråden kalte inne til krisemøte to dager etter AO sine avsløringer, opposisjonen sto i kø for å kritisere byråden, og Ullern helsehus ble bevilget 3.8 millioner i strakstiltak.

I torsdagens møte fortalte Steen at det i tiden fremover vil skje tre ulike tiltak i forbindelse med granskingen og forbedringen av tilstanden på Oslos fire helsehus.

Rolf døde underernært med åtte dype liggesår på sykehjem: – Råtnet bort i levende live

Gjennomgang av alle de fire helsehusene

Helsebyråden forklarer at et første steg i å forbedre situasjonen på helsehusene blir ved en gjennomgang av helsehusenes behov i forhold til framtidens behov.

– Sykehjemsetatene opplever en endring i pasientgruppene og ser i dag et mer krevende sykdomsbilde, og økt forventning om kvalifisert behandling og oppfølging av pasienter fra deres pårørende. Og denne utviklingen har ført til et behov for ytterligere både kompetanse- og kapasitetsnivå for pasientene våres.

– Byrådet tar konsekvensene av den demografiske utviklingen på alvor. Vi blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Utsiktene er at vi ikke vil få tak i nok arbeidskraft for å dekke behovet, forklarer han under møtet.

Som en konsekvens har Steen tatt initiativ til en ekstern gjennomgang av helsehusene.

– Jeg ønsker en bred gjennomgang ved alle fire helsehusene, inkludert en vurdering av pasientflyten mellom alle fire helsehusene, sykehusene og bydelene. Der skal det også vurderes pasient og pårørendes opplevelser.

– Et arbeid er i ferd med å bli avsluttet nå hvor det vil bli foreslått et bruker- og pårørenderåd per institusjon. Det er vår oppfatning at pårørendestemmen er for lite til stede. De har en viktig rolle i sykehusene og helsehusene. Som vi vet så har 85 prosent av menneskene på helsehusene sterk utviklet kognitiv svikt, så derfor er foreslår vi dette, poengterer politikeren.

Dessuten forteller Steen at den demografiske utviklingen må vurderes sammen med sosioøkonomiske forskjeller i byen.

– Vi har sett behovet for å gjøre noe med de sosioøkonomiske forskjellene i byen, fordi de fører til forskjeller også i helse. Derfor legger vi til våren frem en folkehelsestrategi i Oslo, sier byråden.

Kommunerevisjonen og statsforvalteren

Steen påpeker at det er nødvendig med en gjennomgang av alle fire helsehus, men at det på Ullern kreves ekstra tiltak.

– I det korte bildet er mange av de alvorlige sakene vi er blitt kjent med lokalisert til Ullern helsehus, fastslår han.

Derfor vil kommunerevisjonen og statsforvalteren foreta en gjennomgang av Ullern helsehus eksplisitt.

– Kommunerevisjonen har igangsatt en revisjon, forklarer han.

– I tillegg har sykehjemsetaten bedt statsforvalteren om en systemgjennomgang på Ullern helsehus med basis i de historiene vi har fått vite. Dette slik at vi skal få et innsyn også fra statsforvalterne fra historiene vi har fått lære, legger politikeren til.

I sum mener han at disse tiltakene vil gi en innsikt i hva problemene hos helsehusene stammer fra.

Dette forklarer han at også er grunnen til at det ble gitt strakstiltak til Ullern rett før jul.

– Jeg får daglige tilbakemeldinger om hvordan stemningen og situasjonen er på Ullern, og det meldes at disse tiltakene ser ut til å ha stabilisert og roet situasjonen, sier byråden som brukte julaften på helsehuset.