ULLERN: Akersposten snakker med Aurora, Ane og Jonas fra Ullern videregående skole. De har stukket innom Ullern kultursenter. De har alle YFF – yrkesfaglig fordypning alle tre årene. Grunnen er at Bydel Ullern har et samarbeid med elever fra den videregående skolen. Noen av elevene har praksis på Ullern kultursenteret en dag i uken.

– Det er på torsdagene de er ute i praksis ulike steder i bydelen, sier Marianne Coucheron, avdelingsleder for helse- og oppvekst ved Ullern videregående skole.

Ullern eneste

– Det som er unikt ved Ullern videregående skole, at elevene får generell studiekompetanse selv om undervisningen er lagt opp med en praksisdag. Disse elevene går på helsearbeiderfag med studiekompetanse. Ullern videregående skole er den eneste med dette opplegget, sier Coucheron. Hun legger til at andre skoler begynner å tilby noe lignende. Dette opplegget gjør at disse elevene skiller seg ut, noe som kan være viktig senere i utdanningsløpet.

Etter tre år på skolebenken på Ullern, kan de fortsette utdanningen på en høyskole eller på universitetet, eller en kan velge fagbrev.

Får energi av 4+1

– Hva kan dere tenke dere å gå videre med?

– Sykepleier.

– Psykologi.

– Ambulansesjåfør.

Aurora, Ane og Jonas svarer raskt på hvordan de tenker seg veien videre framover.

– Jeg er takknemlig for at jeg har fått denne muligheten med fire dager på skolen pluss en praksisdag, sier Jonas.

– I tillegg får vi erfaring fra arbeidslivet, sier Aurora.

– Det er en meget nyttig erfaring, sier Ane. – Da lærer vi av hverandre.

De tre elevene er ikke i tvil om at dette er et godt tilbud til alle.

– Praksiserfaringen blir på denne måten et godt læringsopplegg, sier Ane. Hun innrømmer at hun selv var noe skoletrøtt, men dette opplegget får hun energi av.

Generasjonsmøte

I Bydel Ullern er en meget opptatt av at generasjonene skal møtes. På Stoppestedet på Lilleaker møtes unge og gamle fordi her er det både ungdomsklubb og et senter for dem over 60 år.

– Det er viktig at generasjonene møtes, fordi vi har mye å lære av hverandre, sier Mari Bilben, koordinator for «Aldersvennlig bydel». De unge nikker bifallende. Det er ingen tvil om at de setter veldig pris på at de er ute i praksis en dag i uken og ikke må sitte på skolebenken alle dagene.

12. desember

– Vi vil så gjerne få til et møte mellom generasjonene 12. desember fra 10.00 til 12.00, sier Coucheron.

– Hvor?

– Vi inviterer gjerne de eldre til å komme til Ullern videregående skole. Vi skal sørge for at de får en hyggelig mottakelse og kan se på skolen, men vi er åpne for at vi kan komme til der de eldre er. sier hun.

– Hva med å besøke Ullern kultursenter?

– Vi er åpne for det meste, sier Marianne Coucheron.

Mari Bilben følger opp og sier at poenget nå er å komme i kontakt med seniorer som ønsker å være med på et generasjonsmøte. Sammen vil vi finne ut av hvordan generasjonsmøtet skal foregå og hvor.

– Har dere lyst til å være med i et slikt generasjonsmøte eller vite mer om det, så ta kontakt med meg på seniorveileder@bun.oslo.kommune.no, sier Mari Bilben, koordinator for «Aldersvennlig bydel».