SKØYEN: Mer enn 100 personer møtte opp helt nederst i Karenslyst allé i "Framhuset" og det en tirsdag kveld med bitende kulde.

Les bakgrunnen for møtet her: Disse gutta vil gjøre nye Skøyen levelig.

Hva ønsker vi?

Erling Fossen, Christian Sømme og Emil Paaske innledet med å fortelle om hvorfor møtet var viktig, når medvirkning i den store prosessen rundt områderegulering Skøyen er mer eller mindre fraværende. Selv om denne workshopen kom sent, var det fremdeles mulig å komme med innspill til politikerne i rådhuset, med hensyn til hva som kunne gjøre fremtidens Skøyen til en attraktiv 24-timers by.

Deltakerne i møtet måtte ta hensyn til at uansett hva politikerne i rådhuset drømte om, så er realiteten at E18 ikke vil komme i tunnel før de store byggeprosjektene blir satt i gang på Skøyen. Hva er særegent og hva er bra med Skøyen i dag? Hva skal til for å skape egenart? Hva ønsker vi av opplevelser, kultur, møteplasser, grøntområder, aktiviteter?

Nytt forslag for utvikling av Skøyen

Dette var noe av det deltakerne skulle forholde seg til, som besto av alt fra unge og eldre beboere i området til utbyggere, arkitekter og folk som har sin arbeidsplass på Skøyen. Enkelte politikere var også til stede og en representant fra Plan- og bygningsetaten stilte som observatør.

Saken fortsetter under bildene

Intenst

Arrangørene hadde soneinndelt sentrale Skøyen i fire områder, sone 1: Hoffsveien, parken og torget, Sone 2: Skøyen stasjon, Sone 3: Drammensveien – Thune og Sone 4: Karenslyst alle. Etter introduksjonen kunne deltakerne velge en sone og så rullere til neste sone, slik at alle ble dekket i løpet av workshopen.

Akersposten kunne konstatere hektisk aktivitet rundt bordene. Det var stort engasjement rundt forslagene som kom opp, og flere av disse ble skissert av arkitekter, blant annet et forslag om kino ved stasjonsområdet. Ved enkelte bord var intensiteten i arbeidet så sterk at det ble utvist en viss fleksibilitet på rulleringen.

Spent på de unge

Midt oppe i dette sto en fornøyd arrangørgruppe.

- Det er jo fantastisk at folk engasjerer seg på denne måten. Dette er jo reell medvirkning, hvor folk kan møtes og komme med innspill, som de ellers aldri har hatt muligheten til, sier Christian Sømme.
-
- Det skjer noe spesielt når beboere, fagfolk og utbyggere kan møtes på denne måten. Jeg ser det er flere yngre deltakere her og jeg er mest spent på hva de unge kommer opp med av ideer, sier Erling Fossen.

Emil Paaske som representerer utbyggergruppen er også svært fornøyd.

- Det er jo spennende for dem som skal være med å bygge ut i dette området, å treffe dem som er fremtidens brukere av Skøyen og som har meninger om hva som kan gjøre Skøyen til et attraktivt møtested. Jeg er glad for at så mange av grunneierne møter her i dag, sier Paaske.

Ny workshop 15. januar

Sømme syntes det var synd at byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) ikke stilte på møtet.

- Men vi har fått signaler om at hun kommer på det viktige møtet 15, januar. Kveldens innspill blir vektet og en prosessgruppe skal jobbe videre med ideer og innlegg. Under workshopen den 15. januar vil prosessgruppen presentere en oppsummering av første workshop med vekt på ulike tiltak. Under dette møtet skal man komme frem til en konklusjon, som så skal oversendes politikerne i rådhuset. På dette møtet håper jeg også prosjektleder i PBE også stiller, etter å ha meldt avbud like før møtet i dag, sier Sømme, som viser til at leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, Victoria Marie Evensen (Ap), har meldt seg på det neste møtet.

Se mer om neste workshop 15 januar på facebook: kafedialog Skøyen

Bestumkilen

En som i mange år har vært opptatt av områdeutviklingen er Skøyen-patrioten Odd Einar Dørum (V), som allerede for mer enn ti år siden etterlyste tilbud på Skøyen som skulle gjøre Skøyen til noe annet enn en soveby. Vi møtte han under workshopen.

- For meg er det viktig å ta frem Bestumkilen i denne sammenheng. Bestumkilen må vernes for etterslekten og skal ikke bygges ned. Dette er den siste store adgangen til strandsonen i Oslo. Området må bli et rekreasjonsområde, gjerne med en svømmehall og det kan også være reserveareal for en fremtidig skole i bydelen, sier Dørum, som synes møteformen med workshop er helt ok.

- Nå hadde Bydel Ullern riktignok en liknende workshop som endte opp i gode mulighetstudier for Skøyen, uten at disse er synlige i forslaget til områderegulering som vi skal behandle, sier bystyrerepresentant Dørum.

Akersposten måtte forlate workshopen før oppsummeringen.

Les også:

Slik blir Fornebubanen

Følg Akersposten på Facebook