LILLEAKER: I 147 år har altså Mustad vært tilstede på Lilleaker. Men det kunne lett ha sett helt annerledes ut.

Mustad fikk etter kort tid store problemer med sin virksomhet på 1870-tallet. Investeringene på Lilleaker var store, og Mustad måtte ta opp lån på et svært høyt rentenivå. Samtidig falt etterspørselen etter spiker, samtidig som konkurransen økte. Hele firmaet sto i fare for å gå konkurs. Hans Mustad klarte imidlertid å overbevise banken om at det var gode utsikter i vente for firmaet, og han fikk nødvendig lån – og han fikk til en akkordordning med kreditorene.

Utvidet seg

Slik var starten. Fortsettelsen er en interessant historie, som i 1996 ender med at nærings- og industrivirksomheten opphører, og Mustad blir et rent bolig- og eiendomsselskap.

Siden den gang har Mustad Eiendom sikret et større areal på begge sider av Lysakerelven, og sitter i dag på 300.000 kvadratmeter næringsbygg. Den første store utvidelsen kom i 2013, da Mustad kjøpte Granfos Næringspark med sine 60.000 kvadratmeter for 900 millioner kroner. I 2017 ble Lilleakerveien 2 med sine 40.000 kvadratmeter kjøpt for 1,2 milliarder kroner.

Nyeste oppkjøp er Strandveien 4-8 og Strandveien 10 på andre siden av E18 – på bærumsiden. Dette kjøpet ble gjort sammen med Canica Eiendom AS. Dermed er Mustad eier av eiendom helt fra Lilleaker og til Lysaker – og det er nettopp i dette området man planlegger for Lilleakerbyen som blant annet skal inneholde 2000 boliger, servering, butikker, kultur og mye mer.

Totalt har Mustad eiendom leieinntekter årlig på cirka 500 millioner kroner. Blant Mustads eiendomsportefølje er utvilsomt CC Vest den mest kjente og profilerte.

Ikke stykkevis og delt

Mustad Eiendoms tilstedeværelse på Lilleaker har som nevnt lange historiske røtter, og at samme eier kontrollerer et så stort areal gjør at man også kan utvikle området som en helhet – og ikke stykkevis og delt som vi ofte ser i pressområder som Oslo vest.

Christian Geelmuyden er utleiesjef i Mustad eiendom, og er den som virkelig kjenner pulsen på næringsbygg-markedet. Han har vært hos Mustad et års tid, og kom til Lilleaker fra en tilsvarende jobb i Høegh eiendom.

– Jeg vil nok si at det som preger kontormarkedet i Lilleaker-området i disse dager er sterk etterspørsel og derved stigende leiepriser. Vi erfarer også at svært få eksisterende leietakere flytter fra området, hvilket vel må tolkes som om graden av trivsel er høy. Vi ser også dette i den årlige kundetilfredshetsundersøkelsen, KTI, som gjennomføres av hele bransjen samtidig. Her ble Mustad Eiendom rangert som topp 3 på landsbasis, sier Geelmuyden.

I dag

– Her hos oss har vi for øyeblikket 1 prosent ledige lokaler, og vi opplever at det er stor interesse for nettopp Lilleaker og Lysaker, noe som blant annet har sammenheng med god beliggenhet og offentlig transport med Lysaker som et knutepunkt for både tog og buss.

– Vi er også svært opptatt av en bærekraftig utvikling, og vil derfor gjerne ha «grønne leietagere». Det har vi også, og vi håper på flere. Litt spesielt er det at vi nå har to utenlandske jernbaneselskaper i vår leietaker-portefølje. Deutsche Bahn kom først, og de trakk etter hvert med seg franske Systra. De driver konsulentvirksomhet rettet mot blant annet NSB, Sporveien og så videre, og er med å utvikle og modernisere tog, trikker, signalanlegg og sånt, sier Geelmuyden.

Mer kjente leietagere hos Mustad er Statkraft og Nordpool, sistnevnte som er med og bestemmer prisen på strømmen vår – og som sådan har fått mye fokus i noen tid.

Med 8000 arbeidsplasser er kontorene til Mustad eiendom bare en del av et betydelig arbeidsmarked på Lilleaker/Lysaker. Totalt er det ca 25 000 som har sitt daglige virke her.