ULLERNÅSEN: Som Akersposten tidligere har skrevet, er det planer om rive rekkehusene i Silurveien 41 og oppføre seks blokker på 7-8 etasjer med totalt 150 leiligheter. Byantikvaren vil bevare de eksisterende husene og Plan- og bygningsetaten mener prosjektet blir for stort og omfattende i grøntområdet.

Om utbygger ønsker å gå videre med planforslaget må det reduseres kraftig mener etaten. Videre peker PBE på nødvendigheten av å bygge fortau rundt svingen ved t-banebroen ved en eventuell utbygging. Det innebærer at flere eiendommer må avgi areal til formålet.

Les saken: Vil rive rekkehus og bygge blokker på 7-8 etasjer


Tåler ikke belastningen

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har hatt planforslaget til høring. Et enstemmig bydelsutvalg går imot planforslaget. Akersposten møtte leder av byutviklingskomiteen, Tore Strandskog (H) og Høyres gruppeleder i bydelsutvalget, Ingrid Hopp.

Det kan ikke bygges ut mer her. Totaliteten for området tilsier det. Plan- og bygningsetaten mener også at området er ferdig utbygd. Silurveien er smal og stedvis uten fortau. Denne veien tåler ikke belastningen av en så massiv utbygging som det legges opp til. 150 nye boliger vil generere mye biltrafikk til toppen av Silurveien, selv om det er et stasjonsnært område. Veien er til tider lite fremkommelig og særlig er situasjonen for nødetatene vanskelig, sier Strandskog.

Senest i mai i år ble et barn på sykkel påkjørt av bil i Silurveien. Barnet ble heldigvis ikke alvorlig skadet.

– Beboerne i området har i flere omganger vært i bydelsutvalget og advart mot ytterligere utbygging i området. Trafikksituasjonen er uholdbar i den trange veien med all parkeringen og i tillegg legges det i planen opp til at et stort grøntområde forsvinner og med store terrenginngrep, sier Hopp.


Man river ikke funksjonelle bygg

– Det ser ut som bystyret har fått øynene opp for hva som holder på å skje i dette området. Representanter fra bystyret kommer hit på befaring i juni, sier Strandskog.

I likhet med Byantikvaren går bydelsutvalget imot å rive rekkehusene som står her. Miljø- og klimahensyn tilsier at man river ikke gode, funksjonelle bygninger, slår Hopp fast.

– Det er også stor bekymring knyttet til at stadig større grøntområder forsvinner med den flekkvise utbyggingen i bydelen, sier Strandskog.

Bydelsutvalget motsetter seg altså planforslaget men skriver også:

Dersom planarbeidet likevel videreføres må det utelukke rivning av eksisterende, gode boliger med tilhørende garasjer. Prosjektet må videre avstemmes mot hensynet til å bevare store trær og åsens grønne preg, og ikke gå utover eksisterende leke- og turmuligheter. Trafikksituasjonen for gående, syklende og kjørende i Silurveien må bedres, og det må sikres uhindret adkomst for nødetatene.

Følg Akersposten på Facebook