Det finnes gode alternativ til byrådets planer for Smestad og Skøyen. Alternativ som bygger på prinsipper byrådet har fulgt andre steder i byen. Kommuneplanen som byrådet la fram før ferien avvikler småhusplanen på Smestad. I praksis betyr det å rive småhus for å bygge andre hus, et prinsipp som ble trukket av byrådet etter aktiv lokal motstand på Tingstuåsen på Bestum.

Alternativet til å avvikle småhusplanen på Smestad er å opprettholde den. Det forsalget fikk i september 2017 støtte fra H,V,F og KrF i bystyret men ble avvist av A,SV,MdG og R. Men bystyret bør ikke gi slipp på dette alternativet. Prinsippet må være at du ikke river boliger i et godt område for å bygge andre boliger der. Denne tenkemåten burde få flertall i bystyret når et enstemmig bydelsutvalg tar til ordet for det, og det finnes andre steder å fortette i bydelen.

På Skøyen/Hoff foreligger mulighetsstudien fra Ullern bydelsutvalg. Vi i Venstre er stolte over å ha vært med å drive den fram og ha bidratt til viktige vedtak i bydelsutvalget i 2015, 2017 og 2018. Bydelsutvalgets anbefalinger for Skøyen faller sammen med meningene til viktige og konstruktive nærmiljøorganisasjoner. Bydelens mulighetsstudie sikrer mange tusen nye boliger for byen, den forsvarer småhusene i området, grøntområder, byrom, idrettsanlegg, skoler og barnehager. Og ikke minst sikrer den at Bestumkilen åpnes for alle i byen med friområde og plass til skole og idrett. Mulighetsstudien forutsetter at løftene om et alternativ for båtfolket gjennomføres.

Det finnes følgelig svært gjennomarbeidede, og lokalt forankrede alternativ til byrådets forslag på Smestad, og til Plan- og bygningsetatens forslag på Skøyen. Alternativ som tilgodeser hele byen og som sikrer svært viktige lokale kvaliteter. Alternativ finnes. La oss bruke dem!

Margrethe Geelmuyden - bydelsutvalget i Bydel Ullern
Odd Einar Dørum - bystyret

Les også:

«Direkte skandaløst»

«Smestad kan bli bedre enn i dag»

10 etasjer på sentrale Smestad – deler av området skal ikke fortettes

Følg Akersposten på Facebook