´OSLO VEST: I sitt ferske innlegg på bloggen sin, bydoktor.no, tar Montebello-beboer og kjent urbanist, Erling Fossen, opp temaet som stadig flere av Oslo beboere er opptatt av, nemlig utviklingen av boligområdene våre. Han kaller det økende engasjementet en "revolusjon nedenfra".

Bare de siste månedene har vi her på Akersposten.no skrevet om fortetting og planer om riving og bygging i flere sentrale områder, som blant andre Smestad, Skøyen, Røa og Lilleaker.

Temaet har også medført flere engasjerte debattinnlegg, senest denne uken, der Smestad-beboer Marianne Storhaug gir oss et beskrivende innblikk i hva som skjer i nabolaget hennes, der utbyggerne nå står i kø for å kjøpe opp, rive ned og fortette.

"Nå har politikerne planlagt å bygge blokker, parker og kjøpesentre oppå våre hus. Hvilken rett har du som politiker, til med et pennestrøk å tegne inn helt andre bygninger oppå eksisterende bygninger som rommer menneskers liv? Hvorfor har andre mennesker større rett til å bo her, oppå ruinene av våre hus, enn at vi fortsetter våre liv her?» skriver Storhaug blant annet.

Erling Fossen har fokus over hele byen, og i blogginnlegget sitt retter han søkelyset mot den gryende motstanden i ulike lokalmiljøer over hele byen.

"Over hele Oslo organiserer lokalbefolkningen seg mot planer om utbygging av strøkene der de bor. På Ekeberg, Filipstad, Ruseløkka, Nedre Grefsen, Bogerud og Smestad. Det er tent en ild som ikke bør slokke, men spre seg til alle strøk. At lokalbefolkningen bryr seg om byutviklingen i Oslo, er kun av det gode slaget. Så fremt de inntar en konstruktiv posisjon der de ikke vil hindre utviklingen, men vil ha en kraftfull stemme når planene skal utformes og settes ut i live," skriver Fossen blant annet.

Han mener at "denne folkelige oppvåkningen vil endre byplanlegging og byutvikling i Oslo en gang for alle» og påpeker at de to motpolene, Plan- og bygningsetaten og utbyggerne, nå er supplert med en tredje kraft, representert ved innbyggerne.

Fossen skriver at "Oslos framtid er altfor viktig til at dere ikke skal bry dere. Gå ut i gatene.»

Les hele innlegget til Erling Fossen her, der han også beskriver konkrete eksempler på allerede aktive beboeraksjoner i Oslo.


LES OGSÅ:

Ikke riv husene våre – vi vil bo her!

Hvor lenge kan vi bo i hjemmet vårt?