Det er ingen tvil om at bydel Ullern er utsatt for et formidabelt press om mer fortetting fra byrådet. Det er nok å nevne Skøyen, Smestad, Montebello, Sollerud/Lysaker og Vækerø. Det er stor uro blant våre innbyggere om hva som vil skje i de enkelte områdene.

Rasmus Reinvang (MDG): «Høyre må slutte å spre usikkerhet om kommuneplanen»

Enkelte ambisjoner er moderert i det vi nå forventer blir endelig forslag til områderegulering på Skøyen og som antagelig kommer til politisk behandling i bystyret til høsten (2018). Omfanget av bymessig fortetting i Smestad-området er noe redusert, uten at det har beroliget nabolaget i vesentlig grad. På Montebello er det fortsatt store ambisjoner med henvisning til T-bane som begrunnelse. Annet kollektivtilbud finnes ikke, og tilbudet er i realiteten allerede sprengt. Småhusområdene rundt Lysaker og Vækerø er sterkt truet.

Samlet sett er dette en krigserklæring mot bydel Ullern. Vi ønsker en kontrollert fortetting, der bydelens egne planer blir hensyntatt i langt større grad. Lokalt er det i regi av bydelsutvalget gjennomført gode prosesser for blant annet Skøyen og Vækerø, som er godt forankret i vel-foreninger, ulike organisasjoner og beboere generelt. Det er en styrke for at beslutningene er bærekraftig både på kort og lang sikt. Antagelig er Ullern den eneste bydelen som har gjennomført så omfattende prosesser, noe flere burde lære av. Vi forventer derfor en hånd på rattet når nærmiljøet berøres så radikalt.

Det vises til vedtatt kommuneplan av 2015, som de fleste partier stod bak da den ble vedtatt i bystyret. Lokalt har vi andre planer som er forankret lokalt, og vi forventer at dette blir hensyntatt når det utarbeides områdeplaner. Høyre har lyttet og forstått det. Det ser ikke ut til at alle gjør det. De er imidlertid ingen skam å snu!

Carl Oscar Pedersen (H)
Leder av bydelsutvalget i Ullern

Les også:

Skanska går til bystyret med Røa-planene

Følg Akersposten på Facebook