Områderegulering av Skøyen er enorme saker. Faktisk er det en av Oslos største og mest kompliserte reguleringsplaner noensinne. 5000 boliger og 3400 arbeidsplasser. Kommunen har brukt et tiår på den. I april sendte byrådet omsider et forslag til bystyret.

Problemet? På sentrale punkter er ikke planen god nok.

De borgerlige partiene har varslet at de går imot. Rødt forhandler med byrådspartiene Ap, SV og MDG for å gjøre planen bedre. Foreløpig er vi ikke blitt enige. Men vi både håper og tror at vi kommer til å bli det.

Her er de fem viktigste grunnene til at Rødt sier nei til forslaget som ble lagt fram.

1. Folk skal leve, ikke bare bo

Når Hoff skole blir bygget, vil den være full fra start. Når det kommer 5000 nye boliger i tillegg, trengs enda en skole. Den må bygges samtidig med boligene, ikke 20 år senere når de første ungene flytter hjemmefra. Men det har ikke planen noen plan for. Og det er ikke foreslått en eneste ny fotballbane, og svært lite areal til idrett ellers.

Det ser ut som Plan- og bygningsetaten og byrådet er på vei til å gjenta feilene fra blant annet Økern og Ensjø. Det vil Rødt forhindre.

2. Det trengs boliger utenfor markedet

Vi har en boligpriskrise i Oslo. I flere år har bystyreflertallet ønsket å bygge boliger utenfor det ordinære markedet, en såkalt tredje boligsektor. Men det går svært sakte. På Skøyen er deler av boligbygginga planlagt på kommunalt eid tomt. Da er det for Rødt naturlig at disse brukes til ikke-kommersielle boliger.

Rødt mener at minst 200 av de 500 boligene som er planlagt i Bestumkilen, må få lavere priser og organiseres utenfor det ordinære markedet, både til leie og med ulike ikke-kommersielle eie-modeller.

3. Ikke flytt trikken

Det skal brukes opp mot 2 milliarder kroner på å flytte trikkesporene. Faktisk vil trikken bruke lengre tid i dag med ny trasé, siden den da må kjøre i blandet trafikk. Å la trikken være som i dag, vil spare enorme summer og spare innbyggerne for masse graving og støy.

Et 2 år gammelt regnestykke sier at summen av de ulike tiltakene som er planlagt på Skøyen, totalt koster 3,8 mrd. Noe må ut. Rødts svar er å droppe trikkeflytting.

4. Riv mindre, gjenbruk mer

Planen legger nærmest opp til å rive halve Skøyen. Fullt utleide næringsbygninger i god stand må bort, fordi planen stiller så rigide krav. Det gjør at boligbygging vil ta svært lang tid. Men det er også klimafiendtlig. Bygg og anlegg er en av de største kildene til klimagassutslipp. Det går med enorme mengder stål, betong og andre byggematerialer, som må produseres.

Planen må endres slik at den ikke blir en riveplan, men i stedet sikrer langt bedre mulighet for gjenbruk av eksisterende bygninger.

5. Bedre løsning for båtfolket

Rødt er for å åpne Bestumkilen, det store området mot sjøen, langt mer enn i dag for hele befolkningn. Men båtfolket er en viktig del både av historien og det nåværende miljøet på Skøyen. De skal ikke jages bort.

Rødt mener det fortsatt må være “slipp” for å ta fritidsbåter opp og ned av vannet for vedlikehold. Kommunen må undersøke alternative løsninger for vinteropplag. Beste mulighet er antagelig å plassere båter i garasjekjellere i de planlagte næringsbyggene ut mot E18.

Men alt blir heller ikke som i dag.

Med mindre areal til vinteropplag, må vi se på hvordan båtlivet er organisert. En mulig løsning er å stille krav om folkeregistrert adresse i Oslo til dem som har glede av kommunalt vinteropplag. En annen er å innføre et maksimalkrav til båtlengder, slik at det blir plass til flere.

Siavash Mobasheri,
førstekandidat for Rødt i Oslo

Sofia Rana,
annenkandidat for Rødt i Oslo