HOFF: Når folk svarer på spørsmål om hvorfor de ikke er frivillige, er svaret ofte at det vare ingen som spurte dem.

– Så nå spør jeg. Kan du tenke deg å være frivillig? Vi finner alltid en oppgave til deg, sier Esther Marie Lier.

Som leder på Ullern frivilligsentral gjennom mange år, ser hun alle fordelene av frivillig innsats. Gjennom sentralen setter hun folk i bydelen i kontakt med hverandre. Det er mange som har behov for hjelp, sosial kontakt eller begge deler.

– Fellesskapet er en av de store gevinstene ved frivillighet. Se på de som kommer på torsdagslunsjen her hos oss for eksempel. Når de har sett hverandre mange ganger, oppstår vennskap, og viljen til å hjelpe hverandre når det oppstår vanskeligheter, øker, sier hun.

Varierte oppgaver og aktiviteter

Lier forteller at de på sentralen har rundt 225 aktive frivillige. Disse hjelper for eksempel til ved arrangementer og kurs, eller de er besøks- eller telefonvenner. Eller de jobber i «teknisk etat» og hjelper til med praktisk ting hjemme hos folk, eller de følger til livsviktige og dagligdagse gjøremål, som legebesøk og handleturer.

– I morgen skal vi ha pepperkakepynting med barn og familier, og så skal vi ha gaveutdeling til flyktningfamilier. I sommer hadde vi informasjonsdag, som resulterte i at mange ukrainere ble med på sommeraktiviteter, for eksempel på turer rundt i Oslo.

– Kan du gi flere eksempler på positiv virkninger av frivillig innsats?

– Ja, i 2022 har vi hatt sykkelopplæring av flyktninger. Da har vi samarbeidet med bydelen, NAV og NAF. Det har resultert i at mange har lært seg norske trafikkregler, blitt trygge på å sykle, eller rett og slett lært seg å sykle. Vi hadde en ukrainsk familie som bor i bydelen. Der lærte sønnen på seks år å sykle, og de lærte seg om trafikkreglene i Norge. De fikk også kjøpe sykler til redusert pris, med støtte fra direktoratet. De har vært på sykkeltur hver helg i Nordmarka. De har fått et nytt liv.

Viktige besøk

– Vi trenger stadig flere frivillige, ikke minst til besøkstjenesten, som er den mest krevende tjenesten. Da binder man seg til ukentlig kontakt, eller annenhver uke. Det har en avgjørende betydning for den som tar imot besøk, og det tilfører besøksvennen nye perspektiver.

– Hvem er det som har behov for besøk?

– Det er mest eldre mennesker, men vi har også hatt besøksverter helt ned i 20-årene. Besøksvennene er fra 15 til over 80 år.

– Ensomhet er en av vår tids største utfordringer. Der kan frivillige virkelig gjøre en stor forskjell, sier hun.

Viktig forebygging

Hvor mange millioner frivillig innsats er verdt, er helt umulig å beregne. Når en eldre person får hjelp til å skifte en lyspære, og dermed slipper å stå på en stol og risikere å falle og skade seg, kan det i praksis forhindre store utgifter og forbedre både livslengde og -kvalitet.

– ­Forebygging er folkehelse på sitt beste og viktigste. Menneskets største behov er å bli sett. Når man blir sett, er det ofte slik at man får motivasjon til å gå videre til en ny dag, sier Lier.

– Frivillighet danner også gode relasjoner, enten her og nå eller langvarig. Relasjoner gjør noe med oss. Nå inn mot jul vil jeg oppfordre deg til å tenke på mennesker som er rundt deg. Uansett trenger alle å bli sett. Den beste gaven du gir, er et smil. Det er en frivillighet som ikke koster! sier den engasjerte frivilliglederen.

På frivillighetens dag har hun følgende oppfordring: Meld deg som frivillig!

Lurer du på noe, ta kontakt med din lokale frivilligsentral;

Ullern frivilligsentral

Hoffsveien 25

https://ullernfrivillig.no/ullern-frivillig/ullern-frivillighetssentral/

E-post: ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

Telefon: 22 52 30 05

Kontaktperson: Esther Marie Lier, daglig leder

Vestre Aker frivilligsentral

Ris skolevei 14

Tlf. 23 22 05 80

post@vestreaker.frivilligsentral.no

https://vestreaker.frivilligsentral.no/

Kontaktperson: Espen W. Andresen, daglig leder