I Akersposten 29.11.2016 kan vi lese følgende: «Camilla Wilhelmsen (Frp) - nestleder i Byutviklingskomiteen - har fremmet følgende forslag:

«Bystyret ber byrådet utrede mulighetene for en forlengelse av Holmenkollbanen fra Frognerseteren til Tryvannshøyden og fremme sak om dette for bystyret».

Les saken her: Neste stasjon: Tryvann

Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet Oslo Vest og DNT Oslo og Omegn uttalte 08.01.2010 i høringsuttalelsen til "Tryvann Vinterpark - detaljregulering med konsekvensutredning»:

«Byrådsavdeling for miljø og samferdsel mottok 22.11.2007 et forprosjekt fra Oslo Sporveier. Det viste at en forlengelse av T-banen til Tryvann stadion ikke var økonomisk forsvarlig. Billigste - og eneste realistiske trase - går syd for Øvresetertjern. Kostnadene ble beregnet til 150 millioner kroner.
En framføring av T-banen i den beskrevne traseen innebærer et meget stort naturinngrep i Marka, og en svekkelse av Øvreseter som aktivitets- og opplevelsesområde for store og små gjennom hele året.
T-banetraseen vil gå på steinfyllinger, i vekslende høyde mellom en og ni meter på hele strekningen fra Frognerseteren stasjon, syd for Øvreseter og fram til Tryvann stadion. Banefundamentet vil være mellom 13 og 25-30 meter bredt, fullt inngjerdet på hele strekningen.
T-banetraseen vil ha en ødeleggende barrierevirkning, stenge stier og løyper og medføre generende støy.

Konklusjon:
Kollektivtilbudet til Tryvann Vinterpark bør være med T-bane til Voksenkollen stasjon, med overgang til miljøvennlig pendelbuss mellom Voksenkollen stasjon og Tryvann stadion».

I Akersposten 16. november 2016 melder Oslo Vinterpark:
«Skianlegget åpner klokken 16.00 i dag, Fra torsdag 17. november er linje 48 i gang, med sin kjøring mellom T-banen og skianlegget. Med T-banens linje 1 til Voksenkollen stasjon, og buss 48 til Tryvann kommer du deg enkelt til skibakken. Bussen stopper i Holmenkollveien, rett ved siden av T-banen på Voksenkollen.
Bussen kjører hvert 30. minutt på hverdager og hvert kvarter i helgene. Bussen kjører i bakkens åpningstid».

Fremskrittspartiet og Camilla Wilhelmsen kan ikke ha kjent til begrunnelsene for det T-bane/buss-opplegget som er valgt. Det finnes i dag ikke argumenter som rokker ved at en baneforlengelse vil være en ulønnsom investering og at banen vil ødelegge Øvreseterområdet for all framtid.

Det offentlige bane/busstilbudet som er etablert fungerer godt og tilfredsstiller behovet til dem som ønsker å benytte kollektive transportmidler til Oslo Vinterpark. I alpinsesongen er det i dag også busstilbud fra Røa til Wyllerløypa.

Forslaget om å be byrådet om å utrede muligheten for å forlenge Frognerseterbanen til Tryvann stadion bør derfor trekkes tilbake.

Jan M. Fredriksen


LES OGSÅ: Vil fortette rundt Smestad t-banestasjon inntil 100 meter

Neste stasjon: Tryvann

– Det er folk i Norge som bor ute på gaten, og noen av dem bor i pappesker

Ingen mindreårige flyktninger til Montebello

Bydel Ullern får to millioner i forelegg på grunn av omsorgssvikt

– Helt Fleksnes på Hovseter!

INGEN respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!