HUSEBY: Det har vært sprengninger jevnt og trutt helt siden tidlig i høst på Husebyjordet, men ladningen torsdag var den første som markerte starten på byggingen av selve tunnelen til vannbehandlingsanlegget som skal stå ferdig 1. januar 2028.

Like truende som en pandemi

På riggområdet på Huseby kunne byråd Lan Marie Berg konstatere at man nå er over i en ny fase i prosjektet.

– Byrådet og bystyret er opptatt av at prosjektet skal gjennomføres på en måte som reduserer belastningen på folk og natur i størst mulig grad. Jeg er glad for den nære dialogen som er etablert med bydelene, skoler, barnehager og andre som blir berørt av byggearbeidene, sa byråden i sin tale.

Hun pekte blant annet på at bortfall av vann i en rapport fra 2017 om hva som truer Oslo-folks sikkerhet, ble plassert rett ved siden av pandemi når det gjelder både sannsynlighet og konsekvenser.

– At vanntilførselen blir borte, blir faktisk sett på som en hendelse som er bittelitt mer sannsynlig og har noe større konsekvens enn et stort pandemiutbrudd, sa hun.

– Dette er en risiko som kan og som må fjernes, sa Lan Marie Berg.

– En svikt kan få konsekvenser

Direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, sa i sin tale at vanntilførselen i Oslo er sårbar.

– 90 prosent av byen forsynes med vann fra Maridalsvannet. En svikt i vannforsyningen kan få store konsekvenser etter bare noen timer. Nå bygger vi opp en ny reservevannforsyning, sa hun.

PS! Selv om vannbehandlingsanlegget ofte omtales som en reservevannforsyning, vil anlegget være i bruk fra den dagen det står ferdig. Da har Oslo to store vannforsyninger.

Bildeserie

– Da var vi i gang!

Fakta

Om prosjektet:

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er den største enkeltinvesteringen i Oslo kommune noensinne, og har en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. Dagens vannforsyning er sårbar, og prosjektet skal sikre Oslos innbyggere en ny drikkevannskilde, og et topp moderne vannbehandlingsanlegg. Det skal stå ferdig og klart til bruk 1. januar 2028.

Det er Vann- og avløpsetaten som har ansvar for prosjektet på vegne av Oslo kommune. Oslo kommune skal kutte sine klimagassutslipp med 95% innen 2030. Bygg- og anleggsbransjen står for en betydelig del av dagens utslipp. Alle anleggsplassene i prosjektet er fossilfrie. Anleggsmaskiner og kjøretøy går på biodrivstoff, og det skal også brukes en rekke elektriske maskiner i byggingen av tunneler og fjellhaller.
For mer informasjon om prosjektet: www.oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo
Kilde: Vann- og avløpsetaten