LYSAKER/BYDEL ULLERN: Nå starter sprengningen av T-banetunnel for Fornebubanen på Lysaker. Her kommer Lysaker T-banestasjon, som gjør Lysaker til et av Norges travleste kollektivknutepunkter.

De forberedende arbeidene på Lysaker er nå gjennomført, og selve tunneldrivingen i retning Vækerø kan starte. Arbeidet foregår nær landets mest trafikkerte jernbanestrekning, som vil være i full drift hele anleggsperioden. Det er forventet at omtrent 24.000 reisende vil gå av eller på Lysaker stasjon når Fornebubanen kommer i drift.

Trangt og utfordrende

Siden både tunnelen og stasjonshallen skal bygges midt mellom jernbane, annen infrastruktur og bebyggelse på Lysaker, er byggeplassen trang og logistikken utfordrende. I tillegg er Lysakerelva nærmeste nabo.

– Å bygge tunnel i et så tettbebygget og travelt strøk som Lysaker, er ikke rett frem. Vi har begrensninger når det gjelder massetransport og må planlegge all utkjøring utenom rushtid. I tillegg må vi ta hensyn til naboer, næringsliv og trafikanter med tanke på når på døgnet vi sprenger, forklarer prosjektleder for tunnel, Andreas Finstad.

Rett etter at den første sprengladningen var detonert klokken 14 mandag, sier Finstad til Akersposten at det vil bli tunneldriving, som vil si sprengninger og boring, på denne strekningen frem til våren 2025.

– Ja, det vil merkes at vi er her, sier Finstad.

– Det er utfordrende forhold her, og vi er opptatt av at det både skal være trygt og at vi oppleves som et forutsigbart prosjekt for naboene når vi nå omsider har kommet i gang, sier han.

Tusenvis av beboere i Bydel Ullern som bor på strekningen langs den kommende traseen for Fornebubanen mellom Lysaker, via Vækerø, til Skøyen og opp mot Volvat og Majorstuen, vil de nærmeste årene få merke de omfattende arbeidene som skjer under bakken for å anlegge Fornebubanen.

– Det vil vel ikke bli så ulikt det mange har opplevd de siste to årene når det gjelder sprenging av tunnel til vannbehandlingsanlegget på Huseby?

– Nei, det blir litt på samme måte. Det er store infrastrukturprosjekter som gjennomføres samtidig, og med en overlapp på denne strekningen. Dette oppfattes kanskje som uheldig for noen av naboene, sier Finstad.

Vækerø stasjon?

Det er fremdeles usikkert om det vil bli noen stasjon på Vækerø på Fornebubanen, på grunn av økonomien i prosjektet.

– Vi forholder oss til bestillingen, og det er med stasjon på Vækerø, sier han.

Finstad forteller at de har et tett og godt samarbeid med blant andre Bydel Ullern, og han håper på et så godt forhold til nærmiljøet som det er mulig.

– Jeg håper og tror at hvis folk lurer på noe eller er misfornøyde med noe, tar de kontakt med oss, sier han.

Drøyt to kilometer tunnel og to stasjoner

Den første salven mandag markerte starten på den andre av totalt fire store tunnelentrepriser på Fornebubanen. Veidekke er entreprenør på tunnelentreprisen som har en estimert verdi på 1,145 milliarder kroner eks. mva.

Kontrakten går ut på å drive 2,35 kilometer tunnel fra Lysaker til Vækerø, inkludert rømningsveier og stasjonshaller for Lysaker og Vækerø stasjoner. Tunnelarbeider skal utføres via et tverrslag (sidetunnel) på Lilleaker. Sjaktarbeidene regnes som kompliserte, og entreprisen har i seg utfordrende geologi og kryssing under Lysakerelven, med kritisk injeksjonsarbeid.

Fornebubanens delprosjektledelse og Veidekkes team på jobben er samlokalisert på Lysaker Mølle. Oppstart for tunneldrift fra Lysaker var i slutten av september, mens anleggsarbeider på Vækerø har planlagt oppstart i oktober 2023. Opprigging på Lysaker startet i sommer, og alle arbeidene er planlagt ferdigstilt i mai 2025.

Kontakt og informasjon

 • Hjemmeside: Fornebubanen.no
 • Publikumsmodellen som viser fremdrift
 • Facebook + Instagram + LinkedIn
 • Nyhetsbrev
 • SMS-varsling ved sprengning
 • Nabomøter lokalt
 • Kontaktperson for naboer: Benedicte Nylund
 • e-post: [email protected]

Lysaker t-banestasjon

 • Antatt passasjermengde per dag: 24 000
 • Plattformens lengde: 116 m
 • Plattformens bredde: 12 m
 • Antall oppganger til terreng: 1
 • Plattformens dybde under terreng: 28 m
 • Antall heiser fra plattform: 2
 • Antall rulletrapper fra plattform: 3
 • Antall sykkelparkeringsplasser: 360
 • Arkitekter: Asplan Viak, Oslo \u0009, Longva Arkitekter, Oslo \u0009 og Arup, København