HOFF: - For første gang legger vi inn et premiss i en byggesak, på helt ordinære kommersielle vilkår. Dette gjør vi fordi vi ser at vi har et stort uløst behov i bydelen. I 2016 har vi behov for 60 boliger til folk med spesielle behov og kan tilby knapt 20 boliger. Det er et stort gap mellom behov og tilbud, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

10 prosent til markedspris

Bydel Ullern er under voldsom utvikling, hvor knutepunktfortettingen på Skøyen/Hoff representerer mye av utviklingen. For første gang setter altså politikerne i Bydel Ullern krav til utbyggere om å holde av plass til folk med spesielle behov, for å støtte utbyggingsplaner.

Les også: Usikkerhet rundt byplangrep på Skøyen

Bydel Ullern har kommet med sin uttalelse i forbindelse med oppstartmøte for en planprosess i Hoffsveien 30. Utbygger vil rive lavblokken på tre etasjer og bygge en ny på 7 - 9 etasjer ved siden av punktblokken på 15 etasjer. I uttalelsen heter det blant annet:

"Oslo kommune forbeholder seg retten til å kjøpe 10 % av boligene til markedspris i planlagt nybygg, eventuelt sette krav om at disse boenhetene blir utformet etter nærmere spesifikasjoner og i tråd med spesielle behov hos utvalgte beboergrupper.»

Lite begeistring å spore


- Dette er noe nytt for å påvirke og se om utbyggere er villig til å vise samfunnsansvar når de får bygge ut i vår bydel. Helst hadde vi sett at utbyggere selv tok initiativ til å legge til rette for blant andre folk med funksjonshemming. Jeg har vært i møter med flere andre utbyggere som har prosjekter på trappene, men for å si det forsiktig, det er lite begeistring å spore. Det ser ikke ut som de forstår nødvendigheten av en slik tilrettelegging og man må spørre seg om hvorfor. Ullern og Oslo vest er et lukrativt område å bygge boliger i og i den sammenheng etterlyser jeg som sagt også samfunnsansvar, sier Pedersen.

Dette er integrering

Han er helt klar på at vedtaket i bydelen ikke er et engangstilfelle.

- Så lenge behovet er til stede, vil vi søke å få båndlagt arealer til boliger for folk med ulike behov. Dette er jo også snakk om integrering. Man må akseptere at samfunnet består av andre enn funksjonsfriske med god økonomi. Man snakker ofte høyt og varmt om integrering, men blir unnvikende når det kommer nærme seg selv. Jeg er overbevist om at dette er veien å gå. Bydelen bruker mye ressurser på jakt etter gode boliger, tilrettelagt for dem som har det vanskeligst blant oss.

Les også:

Siste sjanse for ridehall på Elveli

Raymond besøkte melkeruta