ULLERN (Avisa Oslo): – Vi har ikke fått henvendelser fra Statsforvalteren rundt denne problemstillingen tidligere.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Siri Dobloug i bydel Ullern fredag.

Onsdag kunne Avisa Oslo melde at en ansatt ved Ullern helsehus har varslet Statsforvalteren om pasienter som blir innskrevet uten medisinske opplysninger eller oppdaterte medisinlister.

I henvendelsen, som Statsforvalteren mottok 12. januar, viste den ansatte også til manglende vedtak på tilbakeholdelse i institusjon.

Ullern bydel er bedt av Statsforvalteren om å gi en tilbakemelding innen 27. januar på hvordan samhandlingen med bydel og helsehus foregår ved innskrivning av pasienter til helsehuset, og om det fattes vedtak på pasienter som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen.

Akersposten var først ute med å omtale kritikkverdige forhold ved Ullern helsehus. Her er den første saken, fra mars 2022:

«Å komme hit var som å bli tømt ut i et stort tomrom»

Flere partier vurderer mistillit mot helsebyråd Steen

– Det er etablert sentrale rutiner for samhandling rundt innskriving av pasienter til helsehus- som kommer både fra sykehus og eget hjem. Rutinene gjelder både bydel og Sykehjemsetaten sine institusjoner. Bydelens tjenester jobber kontinuerlig for god samhandling og informasjonsflyt med helsehusene, sier avdelingsdirektør for helse og mestring, Bente Otto til AO fredag.

Avdelingsdirektør for helse og mestring Bente Otto presiserer ovenfor AO at det ikke er bydelen som fatter vedtak om bruk av tvang på helsehus.

– Det er det helsehusets lege som eventuelt gjør hvis det er behov for et slikt vedtak, sier Otto.

Det er bydelen som fatter vedtak om opphold på helsehus til personer uten samtykkekompetanse. Bydel Ullern har flere pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp, kan avdelingsdirektøren bekrefte.

– I de fleste tilfeller hvor pasienten er i behov av opphold på helsehus, skrives de inn, det fattes vedtak om plass i helsehus, ved samarbeid mellom pasienten, pårørende og hjemmesykepleien – tillitsskapende arbeid. Ved tett samarbeid har de fleste samtykket i innleggelse på helsehus. Der det er uklart om pasienten har samtykke bes det om en samtykkevurdering ved helsehuset og helsehuset fatter tiltak ut fra situasjonen, fortsetter Otto.

«De har det ikke bra»

Avisa Oslo har tilgang på det opprinnelige varselet til Statsforvalteren. Her uttrykker varsleren stor bekymring for de demente pasientens sikkerhet.

«Vi opplever disse pasientene som redde og fortvilet. De har mistet fotfeste og har det ikke bra. De trenger masse oppfølging, miljøtiltak og ofte en-til-en kontakt. De får ikke den helsehjelpen de trenger og har krav på. Dette forbruker store ressurser i avdelingen. De fleste blir økende forvirret og får en forverring i demenssykdommen. De får ikke den helsehjelpen de trenger og har krav på», heter det i varslet.

Videre skriver varsleren at flere demente pasienter ikke ønsker å være på Ullern helsehus – men blir holdt der mot sin vilje.

«Det er tatt opp tidligere med bydelen. Vi fikk omtrentlig til svar at dette kommer til å fortsette all den tid det innebærer at pårørende «holder ut» litt lenger og ikke går til å søke sykehjemsplass», hevder varsleren.

På spørsmål om hvordan vil bydel Ullern vil følge opp Statsforvalterens brev, og om det er høyt prioritert, svarer avdelingsdirektør for helse- og mestring, Bente Otto:

– Statsforvalterens brev opplyser om 14 dagers svarfrist, i henhold til forvaltningsloven. Dette gir rom for å innhente informasjon for å kunne opplyse saken tilstrekkelig. Bydelen svarer ut henvendelsen så snart det foreligger tilstrekkelig informasjon.