(Avisa Oslo)

Det var i april 2021 den kjente advokaten Tor Kjærvik ble drept av sin sønn, i sitt hjem på Røa i Oslo.

Sønnen fikk likevel arve sin far. Nå anker brødrene til den avdøde advokaten avgjørelsen som de kaller «støtende».

– Årsaken til at de ønsker å anke er at de synes at avgjørelsen om å ikke fradømme ham arveretten er støtende, siden det var et så brutalt drap, forteller advokat Marthe Holm til NRK.

Sønnen ble i september i fjor dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på faren. Han ble ikke fradømt arveretten, slik aktor ba om.