HOFF: Geir Lippestad er byråd for næring og eierskap og har blant annet et ansvar for tilrettelegging av boliger for flyktninger og vanskeligstilte.

Utfordringer

Leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, ønsket Lippestad velkommen og var glad for at byråden ville bli bedre kjent med bydelen. Pedersen kunne fortelle om en bydel i rivende utvikling med alt fra planer om Fornebubane til store fortettingsområder. Han viste til at bydelen hadde problemer med å finne boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte, selv om dette var et prioritert område. Han kom også inn på spesifikke hjertesukk om ikke kommunen hadde til hensikt å gjøre noe med den store tomten med båtopplaget i Bestumkilen som Oslo kommune eier.

Les også: Flyktninger eller funksjonshemmede?

Han pekte også på gamle Vækerø politistasjon som det er Boligbyggs ansvar å vedlikeholde, om det ikke kunne gjøres noe der, slik at bydelen kunne få glede av den.

Tett og nært samarbeid

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten informerte om bydelens tjenesteområder og status på disse. Temaet for møtet med byråden hadde fokus på boliger og tilbud til flyktninger og andre vanskeligstilte. I den sammenheng fortalte hun blant annet om det tette og nære samarbeidet med Frivilligsentralen som blir ledet av Esther Marie Lier og Kirkens Bymisjon.

Lippestad ble orientert av administrasjonen om bydelens boligbehov som er stort for flere grupper som blant andre flyktninger, de med problemer med rus og psykiatri og de med nedsatt funksjonsevne.

50 år gamle barn bor hjemme

- Det er mange i vår bydel som har voksne barn med nedsatt funksjonsevne som bor hjemme. Det kan være barn som har passert 50 år. Ved siden av behovet for kommunale boliger er det mange som ønsker at barna skal eie sin egen bolig og finner trygghet i det. Flere foreldre har gått i fellesskap for å få til dette, men ved siden av mangel på boliger er det nye utfordringer knyttet til at Husbanken har endret reglene for etableringstilskudd, sa Giske Edvardsen, som er spesialrådgiver i bydelsdirektøren stab.

Hun kunne fortelle at de jobbet med flere prosjekter med utvikling av tomter til boliger.

Lippestad lovet å følge opp dette med Husbanken og etableringstilskudd.

- Det er flere foreldregrupper som ønsker at barna skal eie sin egen leilighet. Vi prøver å legge til rette for dette, noe det er tverrpolitisk enighet om. Vi er i dialog med Husbanken om dette, sa Lippestad, som fortalte at Boligbygg med 3 milliarder kroner, i tillegg jobber intenst med å skaffe nye kommunale boliger for å dekke behovet.

- Det er forstemmende at de med nedsatt funksjonsevne står lengst i kø, sa Lippestad.

Vanskelig leiemarked

Anne Bakkeli, avdelingssjef for bolig og velferd i Bydel Ullern, fortalte at bosettingen av flyktninger var problematisk fordi utleiemarkedet hadde tørket inn etter en god start. 40 flyktninger skal nå bosettes i bydelen. Bakkeli understreket at bydelen hadde et utmerket samarbeid med Boligbygg, som den siste tiden hadde kjøpt opp 19 boliger.

- Vi ønsker flyktninger velkommen til bydelen og vi vil at de skal bli boende i bydelen etter introduksjonsprogrammet, sa Bakkeli blant annet.

Hun var glad for det gode og tette samarbeidet med NAV og Frivilligsentralen .

- Det er et utrolig godt samarbeid, som er med å skape tilhørighet til bydelen, sa Bakkeli.

Les også: Flyktningefest begraver Montebello-myten

Utrolig imponert

Deretter kunne flere frivillige og ansatte ved Frivilligsentralen fortelle om alle aktivitetene som springer ut fra sentralen under mottoet «Bydelen med det varme hjertet». Noe av dette er språktrening, dugnader, arbeidstreningsprogram, «Ullernvenn» som knytter beboere og flyktninger sammen, eget kunstutrykksprosjekt for flytninger og mye mer.

Les også: Bli med som "Ullern-venn"

- Jeg er utrolig imponert. Dette er et godt eksempel på hvilken betydning frivillig arbeid har, sa Lippestad, som viste til den kommende flyktningmeldingen som han håpet på bred tilslutning til.

Utfordringene i Oslo er mange. Foruten mangel på boliger er det flere flyktninger som sitter fast i mottak i lengre tid på grunn av fysiske og psykiske utfordringer. Vedvarende arbeidsløshet blant flyktninger i flere bydeler en noe som må løses. Ressurser for å få idrettstilbud til barn og unge må på plass som ett av flere integreringstiltak. Han kom også inn på manglende tilbud på tilpassede arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede.

Lippestad fikk møte flere flyktninger i bydelen som var knyttet til Frivilligsentralen. Leder, Esther Marie Lier, som av Akerspostens lesere ble kåret som «Årets medmenneske», ble av flere trukket frem som en stor kraft i det frivillige arbeidet.

Les om Esther: Som barn snakket Esther jevnlig med prostituerte og rusmisbrukere – nå er hun Årets Medmenneske!

Akersposten spurte

På vei ut stilte Akersposten Lippestad et spørsmål med hensyn til mangelen på boliger til ulike vanskeligstilte og hvor vanskelig det var å skaffe disse.

- Hvorfor benytter ikke kommunen seg av den såkalte 10-prosentregelen når så mange nye store byggeprosjekter blir planlagt og realisert? Denne gir kommunen rett til å eie inntil 10 prosent av boligene i borettslag og sameier.

- Det er et betimelig spørsmål. Det er noe vi må se nærmere på og som jeg vil ta opp med byutviklingsbyråd Marcussen, svarte Lippestad.

Les også:

Nå vet Esther hva pengene skal brukes til

- De tar ting fort og er lærevillige