HOFF: Denne uken møttes Torstein Tvedt Solberg, Svein Larsen (nestleder i Norges Frivilligsentraler), Gijs Mans (generalsekretær), stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) Ullern frivilligsentrals leder Esther Marie Lier og flere frivillige ved sentralen. Temaet var tilskuddet på to millioner som Norges Frivilligsentraler får til sin drift fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Disse to millionene til Norges Frivilligsentraler er så viktig og helt på sin plass. Fordi frivilligheten er så viktig for demokratiet, fordi det knytter mennesker og grupper sammen og skaper samhold og fellesskap. Det skaper også mye glede for dem som bruker tilbudene fordi det er sosialt og variert, sier Tvedt Solberg og fortsetter:

– Ikke minst nå i pandemien hvor så mange tilbud har vært nedstengt, og sosiale møteplasser har vært vanskelig å få til så er det viktig å få aktiviteter og tilbud i gang igjen.

Varm om hjertet

– Dette gir meg masse glede, og jeg blir veldig engasjert og varm om hjertet. Vi representerer alle frivilligsentralene som alle vil det samme: Rekruttere å få med frivillige som hjelper til og vil være en ressurs i kommuner og bydeler, sier Ullern frivilligsentrals leder Esther Marie Lier.

Hun forteller at sentralen er en veldig sosial møteplass, hvor mennesker knytter bånd og bryr seg om hverandre.

– Her på Ullern har vi over 20 ulike tilbud, og over 400 frivillige, som jobber ut fra denne lille røde hytta, sier hun.

– Det har vært veldig fint å få møte de rundt 20 deltakerne, og de engasjerte frivillige som arrangerer gåturen, og som jobber her på Ullern, sier Torstein Tvedt Solberg.

– Kjempeglade og lettet

– Vi satt faktisk i styremøte og behandlet budsjettet for i år da kulturdepartementet ringte oss. Vi ble kjempeglade og lettet da vi fikk denne gledelige nyheten. Det ble full jubel! sier Gijs Mans, generalsekretær Norges Frivilligssentraler.

– Dette betyr veldig mye for oss og de 478 Frivilligsentralene som pengene kommer til gode. Tilskuddet er en anerkjennelse av at vi gjør en god jobb, og at vi kan øke vår innsats som ressurssenter for frivilligsentralene over hele landet og styrke det gode arbeidet de gjør i sine lokalsamfunn, sier han og sier at pengene vil gjøre at de kan styrke staben, og øke innsatsen for å gi daglig ledere på frivilligsentralene mer spisskompetanse.

– Vi gleder oss til tiden fremover, sier han.

– Fantastisk

– Det er et helt fantastisk å komme hit! Det er så inkluderende, hyggelig og så mange koselige mennesker. Vi koser oss sammen alle sammen, sier deltaker i gågruppa, Ingrid Johansen, som har vært med siden 2018.

– Jeg har vært borte en stund på grunn av koronaen, for jeg har vært redd for smitte, men det er helt topp å komme tilbake. Jeg har lengtet etter det. Frivilligsentralen må vi verne om for en hver pris. Det synes jeg, fordi de gjør så mye godt.

Fakta

Norges Frivilligssentraler

Det finnes 483 sentraler i 317 kommuner i Norge, 32 ligger i Oslo. Omkring halvparten er kommunalt eid, mens den andre halvparten er frivillige organisasjoner.

Norges frivilligsentraler ble etablert i 2016 og er interesseorganisasjon og ressurssenter for alle landets frivilligsentraler. 97 prosent av alle sentralene er betalende medlemmer. Norges frivilligsentraler mottok 525 000 kr i driftsstøtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2021.

En frivilligsentral som følger definisjonen og tilfredsstiller følgende kriterier (vedtatt i vedtektene) kan bli medlem i NFS:

Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov.
Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige.
Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid.
Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen