ULLERN: – Bli med i "Ullern-venn" prosjektet. Onsdag 21. september vil du møte et spennende program og felles aktiviteter med nye og gamle naboer. Det blir også lett servering. Meld deg på, oppfordrer virksomhetsleder Esther Marie Lier.

Påmelding til arrangementet kan gjøres gjennom ullernfrivilligsentral@bymisjon.no eller telefon: 22 52 30 05. Det starter klokken 18.00 i bydelshuset i Hoffsveien 48.

Les også: Flyktningefest begraver Montebellomyten

Ullern Frivilligsentral skriver:

Nye steg og inngangspartier for flyktninger - skaper muligheter for utforsking av samfunnet og lokalmiljøet

"Vinn-vinn"-situasjon

Ullern Frivilligsentral ønsker en "vinn-vinn"-situasjon lokalt ved at flyktninger får lokal tilhørighet og vokser seg sterke! Flyktninger er nye ressurser som ønskes velkommen av lokale frivillige. Møtene skjer gjennom Språktrening, Ullern-venn (mellom personer og/eller familier), idrett og ulike sammenkomster. Ullern Frivilligsentral samhandler med Bydel Ullern, og målet er å gjøre flyktningene nysgjerrige på norsk kultur, og å dyrke fellesskapet gjennom mangfold og toleranse.

Vi vet at mange flyktninger har mistet eller har måttet forlate sine kjære og sine hjem. Det tar vi på alvor. Derfor ønsker vi å få i gang bevegelser ‘inn/ut’ . Det vil si å ønske dem velkommen, og gi valgmulighet om å ta imot/bli mottatt og å gi/bidra, for selv å åpne opp for sin nye hverdag.

Det er viktig å fokusere på "her-og-nå"-situasjonen. Sammen finner vi frem til felles interesser ved å utforske den norske kulturen. Det kan være ved å gå i naturen, bli med på kulturopplevelser som musikk og dans, bli invitert hjem til naboen, osv. Gjensidighet – ansvar fra begge sider – og felleskap står sentralt. Det du ønsker at andre skal gjøre for deg, skal du gjøre for dem.

Lokal forankring

Lokal forankring og tilhørighet må til for å lykkes med integrering. Samhandling mellom frivilligheten og offentlige tjenester er nødvendig. I Bydel Ullern samhandler frivilligheten med Bydelsdirektøren, politikerne, NAV og Flyktningeteamet, for å nevne noen. Det åpner opp for gjennomføring av denne type integrering. De lokale frivillige vil være brobyggere/innflyttervenner mellom flyktninger og lokalmiljøet.

Det er viktig å ta utgangspunkt i flyktningenes hverdag og de praktiske utfordringene i den nye situasjonen lokalt. Ukjente og nye rutiner som vi tar for gitt, som f. eks: strømavlesning, vasking i fellesarealer på bostedet, internettforbindelser, kjøp av ruterbillett, osv., tar vi sammen tak i. Gjennom praktisk støtte, starter en relasjonsbygging og språktrening, som er avgjørende for trivsel og det å føle seg velkommen i lokalmiljøet.

Kunstuttrykk-prosjekter

Mange flyktninger er traumatiserte når de ankommer Norge og sitt nye bosted, og de trenger å bearbeide egne inntrykk og erfaringer for å kunne ta noe nytt innover seg. Et av de planlagte virkemidlene for å møte denne utfordringen, er å arbeide med spesialister innen kunstuttrykk prosjekter. Dette starter helingsprosesser der traumene transformeres til ressurser. Gjennom utforsking av sansenes viktighet, før språket er på plass, kan prosessene settes i gang på et tidlig tidspunkt. Ved bosetting i Bydel Ullern, kan dette skje fort. Flyktningene skal gå på Introduksjonsprogrammet for flyktninger, men det kan gå 3-6 måneder fra bosetting i lokalmiljøet til man starter. I 2016 er planen at Bydel Ullern tar imot ca. 50 flyktninger.

Kunstuttrykksgrupper kan både enkeltpersoner og familier delta i, for å bearbeide traumer og bygge opp egne ressurser. Man har gjensidig ansvar og ingen tar offerrollen. Målet er at disse gruppene består av både flyktninger og naboer fra lokalmiljøet, og vi har alle mye å lære av hverandre, og av prosessene som oppstår ved å dyrke fellesskapet.

Vi ønsker å gjøre disse kunstprosessene og kommunikasjonen/dialogen som skapes, synlige gjennom utstillinger i lokalmiljøet, og på arenaer og møteplasser med det norske samfunn. På denne måten får vi vist frem motvekten til krig, menneskerettighetsbrudd og elendighet, som oftest er det bildet media eksponerer.

Nettverk

Det er de uformelle nettverkene mellom de frivillige og de nye naboene, som er med på å skape en forskjell. En forskjell som beriker hele lokalsamfunnet. Når man gir, så får man noe tilbake, og vi etterstreber bevegelsen mellom å gi og å motta! Her finnes det ingen regler for hvordan synergieffekter av godhet oppstår!

På lenger sikt er det også viktig at de frivillige gjennom sine nettverk i arbeidslivet, ledsager flyktningene til å få en god start. Arbeidstrening gjennom frivillighet er viktig for å vise at man ønsker å bli del av samfunnet og å bidra til fellesskapet. I Norge sies det at man ikke blir integrert før man har arbeid! Men heldigvis er det TID til hverandre som er den mest verdifulle innsatsen i startprosessen, og på veien for å nå målet.