SKØYEN: De er klare i sitt budskap, den nyansatte aktivitetslederen ved Skøyen aktivitetssenter, Maren Sjøvold, og seksjonsleder for vurdering og mestring i Bydel Ullern, Marit Müller-Nilssen.

– Her på aktivitetssenteret kan du skape dagene dine selv, men også å være med på å meisle ut noe for andre. Uansett hva du måtte ønske, velkommen skal du være, sier Sjøvold som begynte i jobben 1. august. Sjøvold, opprinnelig fra Ski, har utdannelse innen fysisk helse og helserådgivning ved Norges idrettshøyskole.

Omsorgsfulle nærmiljøer

– Bli med å skap omsorgsfulle nærmiljøer, sier Müller-Nilssen. Beskjeden fra myndighetene er klar. Vi må tenke nytt om sammenhenger mellom en egnet bolig, et godt lokalsamfunn og behovet for helse- og omsorgstjenester.

For å få til dette, må en snakke med innbyggerne.

– Derfor inviterer Skøyen aktivitetssenter til et åpent møte 23. august klokken 12. Vi ønsker at mange, som ikke har vært her før, finner veien til Skøyen terrasse 1. Være med på å skape det stedet du vil ha i ditt omsorgsfulle nærmiljø, sier Müller-Nilssen, som selvsagt også ønsker brukerne av stedet velkommen inn i dette skapende arbeidet.

– Det er brukerne som skaper innholdet og på den måten får en også eierskap til samlingsstedet, sier Müller-Nilssen.

Fra barn til eldre

Den nye aktivitetslederen får noe å henge fingrene i.

– Du er det vi kaller en idrettspedagog?

– Ja, sier 27-åringen, som har drevet med dans hele sitt liv. Både ballett, jazz og moderne dans. De siste årene har hun jobbet på Hvalstad skole i Asker – altså med barn.

– Nå skal du over i den andre enden – til dem over 60 år. Hvordan blir det?

– Ja, og det ser jeg virkelig fram til. Dette blir spennende.

Hun skal være med på å legge til rette for tilbud utenfor hjemmet, det innbyggerne selv må oppsøke.

– En del vil ikke assosieres med steder for eldre. Hvordan få dem over dørterskelen?

– Det er en utfordring, sier Müller-Nilssen og kommer med følgende oppfordring:

– Kom da vel og se om det er slik og om dine tanker og ønsker kan bli en del av det fremtidige Aktivitetssenteret!

Mestring

Fra vi er små og til vi er store, handler det om å mestre livet. I perioder går det riktig godt, men livet byr på både opp- og nedturer. De som har noen år på baken, kan skrive under på at dagene ikke alltid er en dans på roser. Hvalstad skole har spesialavdelinger for barn med funksjonsnedsettelser. En satser mye på å gi elevene mestringsopplevelser og motivere til læring.

– Nå ser jeg fram til å bidra til at eldre mennesker skal kunne leve gode liv lengst mulig. For en del kan det være en utfordring, sier Sjøvold, som ser fram til å være med på å få til et fellesskap som gjør at folk ønsker å besøke Aktivitetssenteret.

Sammen med andre

– Aktivitet – det å gjøre noe og særlig sammen med andre – er med på å øke livskvaliteten, sier Sjøvold, som håper at innbyggerne vil være med henne i arbeidet med å forme dager med kaffe, vafler og god mat, men også samvær, opplevelser og hendelser - noe å ta med seg hjem i sinnet også.

– Jeg ønsker jo at innbyggerne skal komme til Skøyen terrasse 1 gang på gang. At de velger å komme tilbake hit fordi det er trivelig her, sier Sjøvold. Hun er klar over at i årene som kommer vil det bli en god del eldre som vil ha behov for et slikt sted. En vet at noen brukere opplever sentrene som sitt andre hjem.

Det er etterkrigsbarna som nå har nådd en alder hvor de har muligheten til å toge inn på de ulike seniorsentrene landet over.

– For all del, ikke bli sittende hjemme alene. Kom til oss og se på hva vi kan by på, sier Sjøvold.

Krevende å eldes

Folk lever lenger enn før. Å leve 30 år etter at en har forlatt yrkeslivet, er ikke noe særsyn. Da Lov om folketrygd trådte i kraft 1. januar i 1967, så en ikke for seg at folk skulle leve å lenge som de faktisk gjør i dag.

– Det kan være krevende å eldes i dagens samfunn, sier seksjonslederen for vurdering og mestring. Hun har sett mange eksempler på hvor vanskelig det kan være.

– Vi er der samfunnsplanleggerne har snakket om lenge – at vi må mestre mer på egenhånd enn eldregenerasjonen før oss. I alle verdens land er det en økende utfordring, fortsetter Müller-Nilssen, men legger til:

– Årene hjemme skal selvsagt være så gode som mulige, men hvordan få det til? Det er den store utfordringen, sier Müller-Nilssen, som for kort tid siden var ut i Akersposten og varslet om at kutt i eldreomsorgen vil komme en gang i framtiden.

Bydel Ullern, Eldreomsorg | Varsler kutt i eldreomsorg i fremtiden: – Kan virke brutalt (akersposten.no)

Dra inn nabolaget

Begge ønsker de å dra nabolaget inn i Aktivitetssenteret. Være nær-stedet det er naturlig å søke til for fellesskap, trygghet og hygge.

– Dersom vi setter en spiss i Skøyen aktivitetssenter og ringer inn en «fem minutters radius» favner det et hundretalls mennesker. Vi håper de griper muligheten, sier den nyansatte aktivitetslederen. Maren Sjøvold forteller at hun nå i startfasen har hatt mange samtaler med brukere og hun gleder deg til å videreutvikle stedet. Nye mennesker og det å tenke nytt er med på å skape gode samtaler.

– Ikke bry deg om du ikke har nådd de nødvendige 60 årene enda. Kanskje er det akkurat nå at du har bruk for oss, sier Marit Müller-Nilssen.

Det å føle at en tilhører et aktivitetssenter eller et seniorsenter – uansett hvor i landet en bor – er med på å skape en trygghet i tilværelsen. Den enkelte skaper et nettverk, som er med på fange en opp om livet endrer seg – enten brått eller det er snakk om en vanlig aldringsprosess. Det er ingen tvil om at det å være sammen med andre mennesker, er med på å gi mening til livet.