BYDEL ULLERN: Ullern Frivilligsentral organiserer telefonvenner sammen med Bydel Ullern, et tilbud for alle som ønsker noen å snakke med. Telefonvenner snakker sammen for eksempel et par ganger i uken.

Bli med – «kinn mot kinn»

– Jeg utfordrer alle aldersgrupper til å bli med! «Kinn mot kinn» eller «ørepropp til ørepropp», sier Lier. La det bli en dugnad i Bydel Ullern, der vi lærer nytt om hverandre, «ser» hverandre på en ny måte! Og stiller opp for hverandre.

For å unngå at samtalen kun dreier seg om dagens situasjon, oppfordrer vi til at det snakkes om, som alt fra hobbyer, TV-serier, geografi, historie, sport, til suksesshistorier, mm.

Å ha en telefonvenn kan:

*lyse opp dagen

*få timene til å gå

*gi mindre ensomhet

*være en distraksjon i hverdagen

*gi nye vennskap

Bli en venn og få en igjen!

Handlehjelp

Et annet tilbud fra Ullern Frivilligsentral, i samarbeid med Bydel Ullern, er matinnkjøp for personer som sitter i karantene, isolat, eller av andre grunner har vanskeligheter med å komme seg til butikken.

Handlehjelpen kan bidra til glede og økt livskvalitet for personer som er isolerte. Et variert kosthold er viktig, og målet er at alle skal ha et fullverdig liv, også i karanteneperioder. Betaling skjer med Vipps eller nettbank. Har du ingen av delene, ta likevel kontakt med Ullern Frivilligsentral, så finner vi en løsning.

NyBy er en digital plattform som gjør frivilligheten mer fleksibel, for de som ønsker å være til hjelp. Nyby, en app som kobler frivillige og oppdrag, gjør det lettere å kunne betjene de oppdragene som kommer inn, sier Lier.

Ta kontakt

Ullern Frivilligsentral og Bydel Ullern oppfordrer deg til å ta kontakt dersom du ønsker en telefonvenn, trenger handlehjelp, vil melde deg som frivillig, eller har andre spørsmål. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Telefon: 22 52 30 05

Epost: [email protected]

PS! Ullern Frivilligsentral kvalitetssikrer frivilligheten for Bydel Ullern. Nye frivillige som melder seg til tjeneste, blir intervjuet via video eller telefon, må registrere seg, underskrive kontrakt og lese etiske retningslinjer og smittevernregler. På den måten kan beboere i Bydel Ullern føle seg trygge.

Les mer om Ullern Frivilligsentral