BESTUMKILEN: Oslo kommune ved Bymiljøetaten har leid grunn av Statsbygg, for å kunne realiserer den lenge planlagte ro- og padlebanen i Bestumkilen. Sjølyst/Karenslyst båtopplagsforening er varslet om leieforholdet og snarlig oppstart av arbeidet som Plan- og bygningsetaten har gitt rammetillatelse til. Båtopplagsforeningen har plassert et hundretalls båter i det som skal være riggområdet for arbeidet.


Det er gjort avtale med en entreprenør, som snart skal rykke inn med tungt utstyr og brakker. Bymiljøetaten og entreprenør vil ha fjernet båtene, slik at man kan komme i gang med arbeidet.

7 dagers frist

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, er klar på at båtopplagsforeningen ikke lenger har noen leieavtale med Statsbygg.

- Avtalen med båtopplagsforeningen er utgått og ikke fornyet. De er varslet om at det er inngått ny avtale med Bymiljøetaten. Utleieområdet skal blant annet brukes som riggplass. Det er gått et brev til båtopplagsforeningen med krav om at båtene må bli flyttet med en tidsfrist, sier Aschim.

I brevet fra Statsbygg vises det til at det er snakk om manglede oppfyllelse av leiekontrakt som har utløpt og at området har fått ny leietaker som blir hindret i arbeidet gjennom etablering av båter i opplag. Brevet avsluttes med:

« På denne bakgrunn ber vi båtopplagsforeningen sørge for at samtlige båter som befinner seg på Statsbyggs eiendom (Leieobjektet), fjernes så snart som mulig, og senest innen 7 dager. Båter som ikke er fjernet innen den fastsatte fristen, vil bli fjernet for båtopplagsforeningens regning i henhold til kontrakten.»

Saken fortsetter under bildet

Lar seg ikke gjøre

Daglig leder i Sjølyst Marina, Arne-Rolf Ottesen, er på reise og henviser til Bjørn Bakke når vi spør om hvorfor en del av båtopplaget er plassert på det som skal være riggområde.

Bjørn Bakke representerer Sjølyst/Karenslyst båtopplagsforening i Småbåtutvalget i Oslo kommune. Han er styreleder i Sjølyst båtopplag, styreleder i Frognerkilen båtforening og styremedlem i Sjølyst Marina.

Bakke er ikke enig i at de har tatt seg til rette.

- Vi har tidligere hatt en befaring med Bymiljøetaten og ble enige om at vi kunne plassere båter langs kanten av området. På det siste møtet med Bymiljøetaten ble det litt diskusjon om størrelsen på plassen vi har brukt. Vi skal ha videre dialog med Bymiljøetaten om dette denne uken, sier Bakke.

- Men er det ikke Bymiljøetaten og entreprenøren som bestemmer størrelsen på riggområdet?

- Vi kan sikkert justere litt på omfanget av båtene. Området er på 10 mål og båtene står på cirka 4 mål, så det er rikelig med plass til riggområde, sier Bakke.

- Statsbygg har sendt brev med krav om at båtene skal flyttes. Hva gjør dere med det?

- Det lar seg ikke gjøre. Vi skal nok bli enige med Bymiljøetaten om en løsning, sier Bakke.

Helt annen oppfatning

Bymiljøetaten derimot er av en helt annen oppfatning enn Bakke.

- Det er ikke riktig som Bakke sier. Vi sitter med skriftlig materiale som er sendt båtopplagsforeningen, hvor det kommer klart frem at båtopplagsforeningen skulle avvente utplassering av båter til entreprenøren hadde fått satt opp gjerder og avgrenset sitt område. Deretter skulle båtopplagsforeningen få anvist plass til båter. Nå er båtene satt ut, uten at vi er blitt varslet. Det er altså helt klart at ingen båter skulle settes ut før vi ga beskjed og anviste plass, sier seksjonsleder i Bymiljøetaten, Øystein Grande.

På det siste møtet med representanter for båtopplaget, hvor Bymiljøetaten og entreprenøren deltok, ble det ikke oppnådd noen form for enighet.

- Tvert imot. Da jeg på fredag tok kontakt med daglig leder av Sjølyst Marina, Arne-Rolf Ottesen, ble det sagt at de ikke hadde til hensikt å flytte båtene. Jeg ba om at de måtte tenke seg om, men har siden ikke hørt noe, sier Grande, som er redd for at konflikten vil forsinke prosjektet.

Les også: 17. mai 2018 med ferdig ro- og padlebane i Bestumkilen

- Igangsettelsestillatelsen kommer snart, så dette må bli ordnet opp i snarlig. Vi vil gi plass til båter der det blir plass til overs og det mener jeg båtopplagsforeningen må respektere. Det er jo opplagt at entreprenøren, som vi har inngått avtale med, må få definere riggområdet, sier Grande.

Les også:

Hva skjer med ro- og padlebanen i Bestumkilen?

Jakten på Kongeskogen

Følg Akersposten på Facebook