Arne Werner Bentzen, født 17/10-29, døde 10/11 vel 93 år.

Arne hadde sin yrkesbakgrunn som ingeniør og arbeidet i mange år i Multiconsult. Kompetanse herfra tok han med seg i styreverv i Veas der vi samarbeidet og i bydelsutvalg og Røa/Vestre Akers tekniske komité.

Han representerte Fremskrittspartiet, hadde sterke synspunkter, var tydelig, men mild og samarbeidsorientert. Særlig takknemlig er jeg for hans bidrag da jeg organiserte aksjonen for å redde Strømsdammen midt på 90-tallet. Da trengte vi tverrpolitisk oppslutning både lokalt og sentralt.

Arne var opptatt av miljøet, elsket skog og mark, gikk lange turer helt opp til han var 90. Han var en ressurs i nabolaget i Jerpeskogen og for oss alle i bydelen.

En hedersmann er vandret hen. Mine tanker går til hans nærmeste familie.