HOFF: Etter at entreprenøren som hadde ansvaret for Hoffsveien gikk konkurs, har det siden vært lysregulering og bare en kjørebane åpen. Bymiljøetaten informerer om at Hoffsveien nå er åpnet for trafikk i begge retninger. Samtidig skal veien feies ren og være klar til 17. mai.

Planen er at veien nå skal være åpen til ny entreprenør tar fatt på de gjenstående arbeidene. Det vil skje til høsten.