BOGSTAD: Midlertidig gang- og sykkelvei er etablert og denne uken vil det utføres sikringsarbeider langs Sørkedalsveien som vil medføre manuell dirigering av trafikken. Dette vil medføre redusert fremkommelighet frem mot helgen. Dette melder Bymiljøetaten.

Midlertidig gang- og sykkelvei over campingplassen

Anlegget har vært i drift siden starten av april og prosjektet følger fremdriftsplanen, men plasseringen av den midlertidige gang- og sykkelveien har blitt endret.

- Etter oppstart har vi i samråd med Bogstad Camping besluttet å legge den midlertidige gang- og sykkelveien langs eksisterende asfaltert vei inne på campingplassen istedenfor å ta i bruk areal ned mot veien, forklarer Sindre Volden i Bymiljøetaten.

I samråd med Byantikvaren ledes veien fra Ankerveien mellom Circle K og portnerboligene frem til internvei på campingplassen. Videre vil den krysse ned mot Sørkedalsveien i nord. Gangveien blir godt merket og vil være permanent i hele anleggsperioden.

Reduksjon i turtrafikk vil hjelpe innbyggerne

- Vi strekker oss langt for å redusere ulempene anlegget medfører for innbyggerne i Sørkedalen, fortsetter prosjektlederen. Derfor har Bymiljøetaten utviklet alternative turforslag til Oslos innbyggere som vil ut i marka.

- Kan vi redusere antall biler fra tilreisende som bruker Sørkedalen som utfartssted for turer i perioden frem til ny bilvei er etablert vil det skape mindre kø for de som bor der.

Bymiljøetatens turtips utenfor Sørkedalen

  • Start turen fra utfartspunkt langs T-banelinje 1. T-banestoppene Skådalen, Midtstuen, Holmenkollen, Lillevann, Voksenkollen og Frognerseteren har alle turstier i umiddelbar nærhet. Tryvannsstua er ca. 2 km unna Lillevann, Voksenkollen og Frognerseteren.
  • Sognsvann er lett tilgjengelig med T-banelinje 5 (siste stopp) og er et utfartspunkt og en turdestinasjon i seg selv. Du kan gå til Sognsvann fra Gaustad, en tur på ca. 2 km. Runden rundt Sognsvann er på 3 km og har ikke mye stigning, slik at den også er for rullestolbrukere. Ullevålseter markastuen er cirka 5 km unna Sognsvann T-banestasjon.

Kommunikasjon med innbyggere langs veien

For å gi informasjon om anlegget og hva som skal gjøres ble det innledningsvis kunngjort oppstart av arbeidet i Akersposten og Ullern avis. Bymiljøetaten sendte også samme dag ut email til alle innbyggerne langs tiltaksområdet.

Alle oppfordres til å besøke og bruke websiden til Oslo kommune “Slik bygger vi Oslo” for å få informasjon om anlegget. Er det behov for å komme i direkte kontakt er det opprettet nabokontakt og kontaktinformasjon er å finne på plakater hengt opp på anlegget og på prosjektsiden på web.