Vestre Aker og Ullerns velgere kan avgjøre det hele, men hva er det dette valget egentlig handler om?

Det handler om vi skal kunne velge hvilken barnehage som passer best for barna våre eller om det rødgrønne byrådet skal fortsette å stoppe private og ideelle aktørers drift av gode barnehager.

Det handler om elevene i 10. trinn skal få mulighet til å søke seg til den videregående skolen som passer dem best, eller om det frie skolevalget skal byttes ut med loddtrekning.

Det handler om vi skal fjerne den usosiale eiendomsskatten som rammer blindt og uavhengig av inntekt og formue eller om kommunen skal fortsette å kreve inn skatten for å slippe å prioritere.

Og det handler om vi skal tillate mangfold i eldreomsorgen som setter de eldre i sentrum, eller om vi skal bekjempe velferdsinnovatører som supplement til kommunens tjenestetilbud.

Oslo skal være en by som tar vare på alle. Det skal Høyre få til med blant annet en trygg eldreomsorg, en skole som løfter alle elever og tilgang til gratis barnehage og fritidsaktiviteter for dem som trenger det.

Oslo skal også være en by der det er godt å bo i fremtiden. Vi må derfor bygge flere boliger så folk har råd til å kjøpe sin egen. Derfor må vi redusere klimautslippene og redde Oslofjorden. Skal vi klare alt dette må byen styres godt. Vi vil ha slutt på sløsingen og få orden på økonomien.

Vi er godt i gang med å nå så mange velgere som vi kan. Vi har flere hundre frivillige valgkampmedarbeidere som i flere uker nå har stått opp tidlig for å være med på morgenaksjon, som står på stand i time etter time, og som går på husbesøk flere kvelder i uka. Tilbakemeldingene vi får fra folk flest er at de vil ha ny politisk kurs i Oslo!

Målingene viser at det blir jevnt mellom begge sidene i Oslo. Men fremdeles sitter noen fortsatt på gjerdet, mens andre tenker det ikke er så viktig at akkurat han eller henne går og stemmer. Men det er det!

Vi kommer til å stå på til valglokalene stenger, og vi vil fortsette å fortelle hvilket retningsvalg Oslo står overfor: Ja til et mangfoldig barnehagetilbud. Ja til fritt skolevalg. Nei til eiendomsskatt. Nei til nedbygging av småhusområdene. Og ja til en eldreomsorg som setter menneskene i sentrum. Godt valg!