Ingen i verden har bedre oversikt over elendigheten som foregår i Røa-krysset enn Akerspostens nyhetsleder Vidar Bakken. Hans beskrivelse av ett av byens forsteders verste kryss, overbevisende fotoillustrert fra hans observasjonstårn i Røa-krysset, er en sterk påminnelse om hvor prekært det er å få på plass forbedringer i mobiliteten på Røa. Den berømte Røa-tunnelen hviler utrygt i Oslo-pakke 3 med en sterk sovepille innabords. Derfor må Røa-krysset forbedres nå!

Les også

Mens amatørene holder på med sitt, drukner Røa i tungtrafikk

Røa Vel har i sin arbeidsgruppe Røa Mobilitet et utredningsarbeid som nå nærmer seg slutten. Vårt mål er å få gjennomført tiltak som bedrer mobiliteten for alle former for brukere av Røa-krysset. Byens samferdselsmyndighet har i tunell-saken signalisert noe helt annet, nemlig at en ny kryss-løsning skal skje på bekostning av motorisert trafikk. Dette er et meget urealistisk utgangspunkt av mange åpenbare årsaker. Vi er helt uenig i en slik målsetting og kommer til å fremme løsninger som bidrar til bedre flyt i trafikken og sikkerhet for alle brukere.

I denne saken har vi ønsket å være i forkant av byrådets formelle bestilling av et kryss-prosjekt i Bymiljøetaten. Vi ønsker også å kvalitetssikre noen av forslagene med fagfolk. Men en slik fremgangsmåte viser seg å være vanskelig, for ikke å si umulig så lenge som etaten ikke har mottatt en formell prosjektbestilling fra politisk hold. Vi synes dette er i motstrid til det politiske mantra som i dokumenter og i taler maner til medinnflytelse og borgerpåvirkning. Samferdselssaker er kompliserte og involverer mange fagmiljøer, inkl.udert Statens Vegvesen. Det er rett og slett udemokratisk ikke å åpne døren for å lytte til dem som beveger seg i Røa-kryssets og opplever kryssets utilfredsstillende tilstand.

I vårt arbeid har vi lært hvor svakt høringsretten står. Bak lukkede dører jobbes det med forprosjekter og vedtatte prosjekter i lang tid før døren åpnes og brukerinteressene høres. Da er saken kommet langt og en ønsket reversering eller snuoperasjon blir vanskelig og ofte umulig. Heldigvis har vi et Bydelsutvalg i Vestre Aker som er nysgjerrig på hva vi driver med. Jeg ser ikke bort fra at vi i sak «Forbedret Røa-kryss» skal kunne oppnå en tilsvarende bred lokalpolitisk ryggdekning for våre forslag slik vi fikk i SKANSKA-saken. Dessverre i den saken kom både Røa Vel og lokalpolitikerne til kort. Men støtten til et forbedret Røa-kryss kan fort bli en valgsak ved kommunevalget neste år. MDG sitter i førersetet også i denne saken. Å strupe Røa-krysset og dermed bidra til kaos og uhygge på Røa skal ikke bli en valgvinner!