LILLEAKER: Mestring er satt på dagsorden mandag 16. januar. Det er det første diskusjonstemaet på MandagsSTOPPEN dette året. Stedet er Ullern kultursenter på Lilleaker.

– Mestring er i de senere år assosiert mer og mer til det som har med helse å gjøre, eller til det vi kaller livsmestring. Det å utvikle mestringsevne er en investering i helse, fortsetter Müller-Nilssen.

Til MandagsSTOPPEN vil Müller-Nilssen ha med tre gjester som belyser mestring fra litt ulike sider: Hvor og hvordan kan mestring bygges, gleden ved å mestre nye ting i eldre år, og Bydel Ullerns Mestringsteam.

Et eget team

Bydel Ullern har et eget mestringsteam.

– Hva gjør mestringsteamet?

– La oss si du er kommet hjem fra sykehuset etter at du har brukket en arm eller et ben etter å ha sklidd på hålka. Dersom du har behov for hjelp, og ikke allerede har tjenester fra bydelen, er sjansen stor for at en fra Vurdering og mestringsteamet komme hjem for å bistå deg med helsehjelp, trening og tilrettelegging i hjemmet.

Vurderings- og mestringsteamet – som regel bare omtalt som Mestringsteamet – består av medarbeidere med ulik fagbakgrunn.

– De skal hjelpe til med å finne gode løsninger for den endrede livssituasjonen vedkommende nå befinner seg i, sier Müller-Nilssen. Innbyggerne er ikke kjent med hvilke hjelpemidler som finnes eller hva som kan og bør gjøres for å lette den situasjonen at en ikke lenger mestrer det samme som før skaden eller sykdommen.

– Kanskje kommer en ikke tilbake til slik det var før, men en skal jo fortsette å mestre livet sitt. Mestringsteamets oppdrag er å bidra til at brukeren oppnår størst mulig grad av selvstendighet og selvhjulpenhet, sier Marit Müller-Nilssen.

Vi har alle et ansvar for eget liv. Men i perioder kan det være godt at noen hjelper en over kneiker og gjennom endrede situasjoner som livet har å by på. På MandagsSTOPPEN 16. januar klokken 12.00 kan du høre mer om hvilke ulike tilbud bydelen leverer.

MandagsSTOPPEN

30. JANUAR: ABDULLAH ALSABEEHG

Varaordfører i Oslo

Utenforskap eller inkludering av eldre?Kan vi tenke nytt om bolig når livet er på hell?

13. FEBRUAR: GUDMUND J. WISLØFF

Diakon ved Diakonhjemmets sykehus

Våke og nærværtjenestenØyeblikksomsorg

27. FEBRUAR: MARI BILBEN OG ARNE HARALD FOSS

Hhv. fra Bydel Ullern og Stiftelsen livsglede for Eldre

Vil du være med på å lage morgendagens verktøy for hjemmeboende?Vil du være med på å hindre uønskede hendelser i hjemmet?Hvordan finner jeg rett hjelp når jeg selv har behov for det?Bli med på workshop – bidra til løsningene!

13. MARS: RAGNHILD BANG NES

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Hverdagsmøtenes magiske helbred

27. MARS: BENTE OTTO

Avd. dir. for helse og mestring i Bydel Ullern

Demensplanen for Bydel Ullern