BESTUMKILEN: Det er Sjølyst Karenslyst Båtopplagsforening som står bak initiativet, som ble lagt ut på minsak.no.

Mulighetsstudie

Her ble det samlet inn 6241 underskrifter fra personer, hovedsakelig fra Oslo og østlandsområdet, til støtte for saken. Båtopplagsforeningen har også lagt ved et eget mulighetsstudie med en beskrivelse av hvordan dagens tomt kan utnyttes, med blant annet nye serveringssteder og basseng i sjøen.

Se mulighetsstudiet her

Saken fortsetter under bildene

Fire forslag

I forbindelse med områderegulering Skøyen er foreløpig forslaget fra Plan- og bygningsetaten utfylling i Bestumkilen og en relativ høy utnyttelse av båtopplagstomten med hensyn til boliger og aktiviteter.

Les også: Jernbanen ber etat og byråd om å sette en fot i bakken

Skøyen miljøforum med støtte fra bydelsutvalget, har utarbeidet et forslag med folkepark,aktivitetshus og utendørsaktiviteter på båtopplagstomten.

SV forsøker lokalt å overbevise sien kolleger i rådhuset om å gå for et større grøntanlegg med noe høyere utnyttelse enn Skøyen Miljøforum.

Les også: «Skøyenområdet må bli til det beste for de mange»

Båtopplagsforeningen mener at Sjølyst Marina/båtopplagstomten ikke skal reguleres til andre formål. Innbyggerinitiativet vil komme opp til behandling i bystyret før jul, men først skal Plan- og bygningsetaten uttale seg om forslaget med frist til 25. september.

Her er teksten som følger saken i minsak.no:

Vern om båtlivet i Oslo

Båtlivet i Oslo er under press. Oslo er og blir en kystby. Som andre kystbyer er tilgangen til sjøen en allemannsrett.

Området på Sjølyst benyttes i dag av bo-biler, seilbåter, motorbåter, kajakker, SUP's og padlere. For båtfolket i Oslo er tilgang til området synonymt med muligheten for å ha båtplass og drive vedlikehold i nærområdet.

Sjølyst marina er nå planlagt regulert til boliger og kontorbygg, samtidig arbeider Skøyen Miljøforum for å få området regulert til park hvor overnevnte ikke er en del av bildet. Vi ber om din støtte for opprettholdelse av Sjølyst Marina i Bestumkilen og at området ikke reguleres/endres til andre formål.

Se småbåtutvalgets mulighetsstudie Vi som har båt i Oslo mener det er en forutsetning at vi kan få båten på land sommer som vinter. Samtidig som allemannsretten er ivaretatt. Vi mener området bør kunne brukes til rekreasjon for flere som ønsker tilgang til vannspeilet uten at det bør gå på bekostning av opplag for fritidsbåter.

Følg Akersposten på Facebook