32-bussen var innstilt mellom Røa og Voksen skog onsdag morgen. Dette skyldtes snø og glatt føre, ifølge Ruter. På varselet står det at det gjelder fra klokken 6.14 til 12.00 onsdag.

Det betyr at 32-bussen ikke kjørte lenger enn Røa.

Også 45-bussen, som kjører over Voksen mot Voksen skog, var innstilt etter Jarbakken.

Hos Ruter står det klokken 8.45 fremdeles at bussene er innstilt på disse strekningene, men fra lesere får vi opplyst i 8.30-tidene at bussene igjen kjører til og fra Voksen skog.

Det må imidlertid påregnes forsinkelser.