HUSEBY: De geologiske og hydrogeologiske forholdene er antatt å være mer utfordrende enn vanlig i Norge. Maskinen har gjennomgått en fabrikktest for å kontrollere at den oppfyller kontraktens krav. Det skriver Vann- og avløpsetaten i en e-post til Akersposten.

Milepæl

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo har i snart to år vært i gang med byggingen av det som skal bli en fullgod vannforsyning til Oslo. Når tunnelboremaskinen (TBM) starter opp i begynnelsen av 2023, blir dette nok en viktig milepæl for å sikre byens innbyggere tilgang til trygt drikkevann til enhver tid, også ved en svikt i dagens vannforsyning.

Dagens situasjon, der 90 prosent av innbyggerne får drikkevann fra Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg, er uakseptabelt sårbar, skriver etaten. Når prosjektet står ferdig i 2028 vil hovedstaden ha tilgang til to drikkevannskilder, to uavhengige vannbehandlingsanlegg og nye hovedtunneler for drikkevann.

Starter i den andre enden

De første maskindelene ankommer Norge i løpet av høsten, og monteringen av den første TBM-en vil starte kort tid etter ankomst. Den første maskinen vil starte fra Vefsrud i løpet av januar 2023. Den andre TBM-en som kommer noe senere, skal starte å bore tunnel fra Huseby i mars 2023.

Det er Vann- og avløpsetaten som er byggherre og Skanska som er hovedentreprenør. I slutten av juli var representanter fra byggherren og entreprenøren på Herreknechts fabrikk i Tyskland for endelig å godkjenne maskinen.

Fabrikktesten hadde som mål å bekrefte at TBM-ene oppfyller det tiltenkte formålet og en validering av driften av utstyret, forteller sjef for maskinavdelingen Geir Olav Berg i Skanska.

Prosjektleder Leon Eide i Vann- og avløpsetaten har fulgt produksjonen av tunnelboremaskinene tett.

- Fabrikktesten sikrer at TBM-ene oppfyller kravene til begge parter, og at de er i samsvar med kontraktspesifikasjoner. Vi var svært fornøyd med testen og utformingen av maskinen, sier han.