Lørdag 10. september lanserte Aftenposten en idé fra Sparebank1 som ville bygge hus med høyde 114 meter i sentrum og 127 på Skøyen. Særlig det siste provoserer nærmiljøet kraftig.

Også Byantikvar Janne Wilberg fører sterke og saklige argumenter for ikke å ødelegge Skøyen mer enn det alt er gjort. Hun mener begge, «spesielt «Sjølyst puls», er totalt feilplasserte og viser til at det vil bli dobbelt så høyt som det allerede omstridte Orkla-bygget. Også det er overdimensjonert i forhold til omgivelsene», sier hun og minner om at høydegrensen i dag på Skøyen i utgangspunktet er 42 meter. «Det er i seg selv veldig høyt. Da å plassere et kjempehus rett inntil det fredede kulturmiljøet på Bygdøy blir meningsløst».

Hun strever også med å se bygget som en «portal»: «Det vil være synlig fra en rekke steder i Oslo. Vi må spørre hvem som skal få lov til å vansire utsikten for veldig mange andre.»

Plan- og bygningsetaten har laget en overdreven områdereguleringsplan for Skøyen-området og deretter lansert en ny høyhusplan som gir alt for vide rammer for høyhus, opp til 70 meter på Skøyen!. Sparebank1 vil sprenge selv dette med grov margin.

Både PBE og Sparebank 1 bør gå tilbake til tenkeboksen og kom opp med noe bedre. Takk til Byantikvaren som tok fatt i saken så raskt

Skøyen miljøforum har lenge arbeidet for at strandlinjen innerst i Bestumkilen skal bevares, og at alt sør for E18 med tiden skal legges ut til en vid folkepark og svømmehall. Dette vil være til glede for hele byen.

Oslo trenger i alle fall ingen høyhus på Skøyen, hverken på 70 eller 127 meter.