Nils Carl Aspenberg og Sekretariatet for bytrafikk forkaster t-baneløsningen på Holmenkollbanen. – Trikk er bedre og billigere, sier han.

Vil ha trikk til Holmenkollen

Sekretariatet for bytrafikk ønsker trikk på Holmenkollbanen. Interessegruppen mener byrådet legger opp til en kvasiløsning.

RØA: Interessegruppen har nettopp levert fra seg en grundig utredning om Holmenkollbanens fremtid. Den er ført i pennen av Nils Carl Aspenberg fra Røa. Gruppen og Aspenbergs konklusjon er klar: Holmenkollbanen skal betjenes med trikk.

I slutten av april skrev Ullern Avis Akersposten at byrådet gikk inn for t-bane-løsning på Holmenkollbanen. Stopp på Majorstuen droppes, og t-banen skal sluses gjennom tunnel. Innstillingen ble gjort med et håp om framføring helt opp til Tryvann.

Allerede for 30 år siden ble det foreslått gjøre Holmenkollbanen til trikkelinje.

– Kvasiløsning

Sekretariatet for bytrafikk går radikalt til verks i forhold til bystyret.

– Byrådet legger opp til en kvasiløsning. Planoverganger blir ikke fjernet. Vi frykter at banen fra Majorstuen blir borte, og vi mener tunnelløsningen ikke er verken bra eller sikker nok. Vi frykter en minimumsløsning.

Interessegruppen har klare ønsker overfor bystyret. Den har satt opp en ønskeliste for Holmenkollbanen. Blant annet foreslår gruppen at Holmenkollbanen forbindes med bytrikken fra Frøen til Majorstuen. Dermed kan linje 11 forlenges på Holmenkollbanens trasé. Banen skal forlenges til Tryvann, det skal skaffes nok nye vogner. Ikke minst krever gruppen at banen skal være ferdig før ski-VM i 2011.

Realiserbart

Aspenberg mener trikkeløsningen er fullt realiserbar. Og billigere.

– Det er fullt mulig. Sporvei er på fremmarsj. På verdensbasis i fjor ble det åpnet 100 nye sporveier. Vi mener det er sikrere og mer effektivt for Holmenkollbanens del, sier Aspenberg.

Han trekker frem Holtet-banen på Nordstrand som et eksempel.

– Denne banen går helt fra sentrum og opp til Holtet. Dessuten har den planfrie kryss. Det samme kan vi få til helt opp til Frognerseteren. Med hyppigere avganger, noe som også vil generere mer trafikk. Det er tilbudet som bestemmer, sier Aspenberg.

Billigere

Aspenberg og Sekretariatet for bytrafikk, mener trikk til Frognerseteren bør ha nytt spor gjennom Slemdalsveien til Frøen. Plattformene "høvles" ned, slik at de passer til moderne sporvogner. Det mener gruppen kan gjøres med begrensete investeringer. De ser at det vil føre til noe lenger kjøretid. Men de mener tilbudet vil bli bedre. Trikken har i dag 10-minuttersruter. Det mener de ville passe bra til Frognerseteren.

– Trikken har flere holdeplasser, slik at vi regner med at flere reisende vil komme dit de skal. Dessuten vil passasjerene komme direkte til Bogstadveien. Det er den viktigste handlegaten for innbyggere i Oslo vest. Du vil også kommer nærmere til Høyskolesenteret. Det er et studiested med 11.000 studenter og over 1000 ansatte, sier Aspenberg.

– Ukomplisert

Aspenberg og gruppen mener det er relativ ukomplisert å koble bytrafikken med Holmenkollbanen. Han peker på at både Vikatrikken som ble bygget i 1995, og Rikshospitaltrikken som sto ferdig i 1999, ble bygget innenfor budsjettet. Det samme tror Aspenberg om Frognersetertrikken. Og han tror det kan bygges kjapt. Ett år antas det å ta. Gruppen tror heller ikke det vil bli et komplisert reguleringsarbeid. Den trekker fram at byggingen vil bety få inngrep på privat eiendom.

Gruppen tror faktisk den mest begrensende faktoren er levering av nye vogner.
Gruppen mener også at det er på tide å børste støvet av den gamle planen om forlengelse fra Frognerseteren til Tryvann. Den mener prosjektet er interessant fordi det vil gi ny trafikk i perioder med ledig kapasitet. Det pekes videre på at en forlengelse bør bygges, uansett hvilken modell som velges for den fremtidige Holmenkollbanen. Ikke overraskende mener gruppen at forlengelsen bør betjenes av trikk.

 

Annonse