Sykehjemsspørsmålet engasjerte helse- og sosialkomiteen. Nederst ved bordet sitter Berit Kvæven (V) og til høyre for henne med hånden i været, områdedirektør i Sykehjemsetaten, Sølvi Karlstad. Leder av komiteen, Berit Jensen (Frp), nærmest kamera. Foto: Vidar Bakken

Kartlegger åndsfriske

Sykehjemsetaten er i ferd med å kartlegge behovet for åndsfriske ved sykehjemmene.

LILLEAKER: Det kom frem under torsdagens møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Ullern.

Foranledningen var at lederen av tilsynsutvalget ved Smestad sykehjem, Berit Kvæven (V), i denne avis skarpt kritiserte sammenblandingen av demente og somatiske pasienter ved sykehjemmet.

Hun kritiserte også at bydelens helse- og sosialkomité ikke tok problemstillingen på alvor. I dag er cirka 80 prosent av brukerne ved sykehjemmene demente, mens inndelingen på sykehjemmene stort sett er den samme som da forholdstallet mellom demente og somatiske brukere var noe helt annet.

Kritikken førte til at tilsynsutvalgets rapport på nytt ble behandlet i komiteen. Foruten at representanter fra administrasjonen og Berit Kvæven var innkalt, stilte leder av Smestad sykehjem og to representanter fra Sykehjemsetaten på møtet.

Bredt spekter av demens

Områdedirektør i Sykehjemsetaten, Sølvi Karlstad, viste til at sykehjemsetaten hadde overtatt driften av sykehjemmene for to år siden.

– Det er på tide å se på ytterligere differensiering ved sykehjemmene. Når det gjelder demens, er det et bredt spekter å ta hensyn til. Noen av disse er på avdelinger med mentalt friske. Mange mentalt friske kan også ha glede av å være sammen med demente, sa Sølvi Karlstad.

Absolutt en mulighet

Liv Bugge Wilhelmsen (H) mente det var tungvint at sykehjemmene ikke selv kunne utøve differensiering og flytte pasienter fra en avdeling til en annen ved behov, uten å måtte gå gjennom søknadskontoret. I dag er det betydelig prisforskjell mellom for eksempel en plass i skjermet avdeling og en somatisk plass.

– Hvis alle hadde kostet likt, så kunne dette bli gjort internt på sykehjemmet, i stedet for å gå om bestillerkontoret, sa Wilhelmsen.

– Det er absolutt en mulighet, men det må være en politisk beslutning for at dette skal la seg gjennomføre, sa Karlstad.

Hjerteskjærende

Berit Kvæven etterlyste strakstiltak.

– Mitt anliggende er at åndsfriske ikke skal være sammen med demente når de ikke selv ønsker det. En løsning kunne være å ha en somatisk avdeling, en blandingsavdeling og en skjermet enhet. Det ville gjøre situasjonen bedre. Kan ikke sykehjemsetaten gjøre noe med det? spurte Kvæven.

– Vi kan ikke gjøre noe med detaljene nå. Vi har begynt å se på dette i vår arbeidsplan. Vi er opptatt av å skjerme åndsfriske, svarte Karlstad.

Beit Kvæven utfordret områdedirektøren til å gjøre noe reelt nå og karakteriserte situasjonen som hjerteskjærende.

– Disse folkene har ikke tid til å vente, sa blant annet Liv Wiborg (V).

– Vi kartlegger behovet for åndsfriske, sa Karlstad, som vil bruke dette i det videre arbeidet.

Ikke fornøyd

Kvæven var ikke fornøyd med svarene fra Sykehjemstetaten etter møtet.

– Det er bra at de skal kartlegge behovet, men det snakkes ikke om en konkret tidsangivelse og heller ikke om forslag til konkrete tiltak. De eldre har ikke tid til å vente. Vi må få mindre grupper på sykehjemmene, slik at også åndsfriske får en egen avdeling, sier Kvæven.

 

Annonse